Hinnat ja tuet

Hinnat

TUVA ja Opistovuosi oppivelvollisille -linjoilla ei ole opintomaksua. 

Hieroja-, Hieroja & Personal trainer sekä Hieroja & Seniori Personal Trainer -linjoilla opintomaksu on 170 €/kk sisältäen opetuksen ja lounasruokailun koulupäivinä opistossa.

Muilla opintolinjoilla opintomaksu on 340 euroa/kuukausi
sisältäen opetuksen ja lounasruokailun koulupäivinä opistossa.

Täysihoitohinta, joka sisältää opetuksen, asumisen opiston asuntolassa ja ruokailut (sis. aamiainen, lounas, päivällinen) koulupäivinä on
HierojaHieroja & Personal trainer sekä Hieroja & Seniori Personal Trainer -linjoilla 204 €/kk,

Muilla opintolinjoilla täysihoidon sisältävä opintomaksu on 408 euroa/kuukausi.

Opintopaikka varmistetaan maksamalla varausmaksu 80 euroa, joka hyvitetään opiskelijalle takaisin viimeisessä opintomaksuerässä. Varausmaksua ei hyvitetä keskeyttäneille tai aloittamatta jättäneille opiskelijoille. Opintopaikat täytetään maksujärjestyksessä.

Varausmaksu ei ole käytössä
– TUVA (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus)
– Opistovuosi Oppivelvollisille
– Aikuisten perusopetus
– Maahanmuuttajien kotoutus -koulutuslinjoilla.

Kauhajoen Opiston hinnat

Opintotuki

Opintolinjoilla opiskelu on päätoimista opiskelua ja oikeuttaa opintotukeen. Opintotuki koostuu opintorahastaasumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opistolla asumiseen on mahdollista saada myös asumislisää. Jos olet alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja, voit saada opintorahan lisäksi myös opintorahan huoltajakorotuksen.

Opintotukea haetaan täyttämällä hakemuslomake OT1. Sen saa oppi­laitoksesta tai KELA:n toimistosta tai sen voi tulostaa osoitteesta kela.fi.
Samalla lomakkeella haetaan opinto­rahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta. Katso lisätietoa opintotuesta Kelan sivuilta. 

Aikuisopiskelijalla on mahdollisuus hakea myös Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Tukea myönnetään mm. kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävää vapaan sivistystyön koulutukseen, joka on henkilön ammatillista osaamista ja pätevyyttä lisäävää. Lisätietoja siitä saat osoitteesta tyollisyysrahasto.fi.

OPINTOSETELEISTÄ HELPOTUSTA LUKUKAUSIMAKSUIHIN

Jos olet työtön, omaat alhaisen pohjakoulutuksen, tai koet omaavasi oppimisvaikeuksia, sinulla on mahdollisuus saada helpotuksia lukukausimaksuihin Kauhajoen opistossa. Opetusministeriön myöntämä opintoseteli ja valtion opintotuki kattavat opetuksesta aiheutuvia kuluja, asumista ja ruokailua. Opintosetelit myönnetään harkinnan mukaan hakujärjestyksessä.

LUKUVUOSISTIPENDI!

Opisto jakaa harkinnanvaraisesti koko lukukauden tai lukuvuoden kattavan opintostipendin muutamalle opiskelijalle vuosittain. Uskomme, että opiskelu kannattaa aina. Siksi haluamme tällä stipendillä motivoida opiskelijoita hakeutumaan mieleiselleen alalle koulutukseen. Tutustu opintolinjoihimme, tee päätös ja hae koko lukukauden tai -vuoden kattavaa opintostipendiä vapaamuotoisesti, mutta perustele opintostipendin tarpeesi hyvin – ja kuka tietää, ehkä juuri sinä olet stipendin saajien joukossa.

Riippumatta opintojen suuntautumisesta tai opintopisteiden määrästä, haluamme tarjota sinulle mahdollisuuden saada tämä stipendi. Opiskelu on rikastuttava kokemus ja se auttaa ymmärtämään kanssaihmisiä ja maailmaa paremmin. Opiston myöntämä stipendi ei ole laina, emmekä velvoita hakijaa esittämään opintosuorituksia, motivaatiota opiskeluun sen sijaan olisi hyvä olla.

Muuta

  • Lukukauden maksut maksetaan viidessä, ja koko lukuvuoden maksut kymmenessä erässä.
  • Majoitustilat luovutetaan opiskelijoille hakujärjestyksessä siihen saakka, kun paikkoja riittää.
  • Opisto on eri oppilaitosverkostojen jäsen, opiskelijalla on mahdollisuus ottaa lisäopintoja Opinlakeus -oppilaitoksista, joistakin Kauhajoen 2. asteen muista oppilaitoksista tai avoimesta yliopistosta.