Pitkät kurssit

Diplomifytoterapeutin opinnot

Luonnonlääketieteen Keskusliiton (LKL) vaatimukset täyttävä koulutus kestää noin 2-3 vuotta.

Aluksi suoritetaan 7 lähiopetusviikonloppua käsittävä yrttihoitajakoulutus eli fytoterapian perusteet.

Toisena vuonna halukkaat voivat jatkaa syventäviä opintoja diplomifytoterapeutin tutkintoon asti. Syventäviin opintoihin Kauhajoella kuuluu 5 tiivistä lähiopetusviikonloppua, itsenäisiä harjoitushoitoja sekä lopputyö ja oppimispäiväkirja.

Diplomin saadakseen tulee osallistua kaikkiin lähiopetusviikonloppuihin ja suorittaa LKL:n vaatimusten mukaisesti lisäksi lääketieteen perusopinnot (anatomia, fysiologia, tautioppi), CAM-hoitojen perusteet ja Ravitsemus 4 op sekä ensiapukoulutus 0,5 op. Diplomiin hyväksiluetaan myös aikaisempi koulutus lääketieteen perusopintojen osalta esim. sairaanhoitajan, hierojan, lähihoitajan ja fysioterapeutin koulutuksista.

Opintopistejärjestelmä on sama kuin Suomen ammattikorkeakouluilla eli 1 opintopiste (op) on 27 opintotuntia (oph).

Diplomifytoterapeutin koulutuksen rakenne:

  1. Fytoterapian perusteet 14 op, (Yrttihoitaja) 7 lähijaksoa – järjestetään KEO:lla
  2. Syventävät opinnot 12 op, 5 lähijaksoa – järjestetään KEO:lla
  3. CAM-hoitojen perusteet 2 op ja Ravitsemus 2 op 
  4. Länsimaisen lääketieteen perusteet 14 op (tai terveydenhuollon tutkinto, Valviran rekisteri)
  5. EA 1 – järjestetään tarvittaessa KEO:lla

Kysy lisää:

Kauhajoen opisto
toimisto puh. 020 765 9230, keo(at)keo.fi