Pitkät kurssit

Diplomifytoterapeutin opinnot

Diplomifytoterapeutti on kasvilääkinnän asiantuntija, joka pystyy hoitamaan itseään, läheisiään ja asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti perinteisin keinoin käyttäen eri kasvien lääkinnällisiä ominaisuuksia.

Luonnonlääketieteen Keskusliiton (LKL) vaatimukset täyttävä koulutus kestää noin 2-3 vuotta.

Aluksi suoritetaan 7 lähiopetusviikonloppua käsittävä yrttihoitajakoulutus eli fytoterapian perusteet.

Toisena vuonna halukkaat voivat jatkaa syventäviä opintoja diplomifytoterapeutin tutkintoon asti. Syventäviin opintoihin Kauhajoella kuuluu 5 tiivistä lähiopetusviikonloppua, itsenäisiä harjoitushoitoja sekä lopputyö ja oppimispäiväkirja.

Diplomin saadakseen tulee osallistua kaikkiin lähiopetusviikonloppuihin ja suorittaa LKL:n vaatimusten mukaisesti lisäksi koululääketieteen perusopinnot (anatomia, fysiologia, tautioppi), CAM-hoitojen perusteet ja Ravitsemus 4 op sekä ensiapukoulutus 0,5 op. Diplomiin hyväksiluetaan myös aikaisempi koulutus lääketieteen perusopintojen osalta esim. sairaanhoitajan, hierojan, lähihoitajan ja fysioterapeutin koulutuksista.

Opintopistejärjestelmä on sama kuin Suomen ammattikorkeakouluilla eli 1 opintopiste (op) on 27 opintotuntia (oph).

Diplomifytoterapeutin koulutuksen rakenne:

  1. Fytoterapian perusopinnot 14 op, (Yrttihoitaja) 7 lähijaksoa – järjestetään KEO:lla
  2. Syventävät opinnot 12 op, 5 lähijaksoa – järjestetään KEO:lla
  3. CAM-hoitojen perusteet 2 op ja Ravitsemus 2 op 
  4. Länsimaisen lääketieteen perusteet 14 op (tai terveydenhuollon tutkinto, Valviran rekisteri)
  5. EA 1 – järjestetään tarvittaessa KEO:lla

Kysy lisää:

Kauhajoen opisto
toimisto puh. 020 765 9230, keo(at)keo.fi
koulutussuunnittelija puh. 0400 536 916, kurssit(at)keo.fi

Lyhytkurssit