Pitkät kurssit

KALEVALAINEN JÄSENKORJAUSKOULUTUS (peruskurssi, jatkokurssi, seurantakurssi)

Kauhajoen opisto järjestää yhteistyössä Kansanlääkintäseuran kanssa Kalevalainen jäsenkorjaaja -koulutusta.

Jäsenkorjaaja ei hoida vain kipukohtaa, vaan myös ongelman aiheuttajaa. Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisen ketjun tasapainottamiseen mobiilikäsittelyn avulla. Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettinen ketju aina jalkapohjista kallonrajaan saakka.

Perinteen tuoman kokemuksen kautta voidaan lihastasapainoista sekä hermoheijasteista lukea ongelmien aiheuttajat, jolloin ei päädytä hoitamaan pelkästään kipukohtaa vaan myös itse ongelman aiheuttajaa hoidetaan. Jäsenkorjaus parantaa vaivoja vaikuttaen kipuun ja sen aiheuttamaan haittaan, toimintakykyyn sekä elämän laatuun.

Koulutus koostuu kolmesta modulista, jotka ovat peruskoulutus, jatkokoulutus ja seurantakoulutus.

Kouluttaja: Kalle Erkoma

Hinta:

Yhden perus- tai jatkokurssin lähijakson hinta on 190 € / viikonloppu (sis. opetus). Seurantakurssin lähijakson hinta on 210 € / viikonloppu (sis. opetus). Lisämaksusta ruokailut ja majoitus. Majoitus pe-su ja ruokailut 100 €. Pelkkä koulutusviikonlopun ruokailu 45€.

Koulutusviikonloput alkavat perjantaisin klo 17.15 ja päättyvät sunnuntaisin noin klo 14.00

Seuraava uusi peruskoulutusryhmä aloittaa 23.9.2022. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ei pohjakoulutusvaatimuksia.

Lisätiedot:

toimisto puh. 020 765 9230, keo(at)keo.fi
koulutussuunnittelija puh. 0400 536 916, kurssit(at)keo.fi

LÄHIOPETUSVIIKONLOPUT
LUKUVUOSI 2022-2023:

PERUSKURSSI
23.-25.09.2022 Jakso 1
09.-11.12.2022 Jakso 2
17.-19.02.2023 Jakso 3
31.3.-2.04.2023 Jakso 4

JATKOKURSSI
09.-11.09.2022 Jakso 1
18.-20.11.2022 Jakso 2
03.-05.02.2023 Jakso 3
21.-23.04.2023 Jakso 4

SEURANTAKURSSI
19.-21.08.2022 Jakso 1
28.-30.10.2022 Jakso 2
20.-22.01.2023 Jakso 3
17.-19.03.2023 Jakso 4
26.-28.05.2023 Näyttökoe

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutus koostuu seuraavista lähiopetusvaiheista:

4 -osainen peruskoulutusjakso -> oppipoika
4 -osainen jatkokoulutus -> kisälli
5 -osainen seurantakoulutus ja näyttökoe -> Kalevalainen jäsenkorjaaja –nimikkeen käyttöoikeus

PERUSKOULUTUS

Tavoite:

Koulutus perehdyttää opiskelijat ihmisen anatomiseen kokonaisuuteen. Opiskelija oppii kuinka liikeradat vaikuttavat ihmisen eri osa-alueisiin, mihin osa-alueisiin hermopuristukset aiheuttavat heijasteita, miten veren- ja kudosnestekiertojen lukkiutuminen tunnistetaan ja miten kehon epätasapainosta johtuvia ongelmia voidaan hoitaa. Perusopintojakso perehdyttää opiskelijan kehoon ja kehossa tapahtuvien muutosten lukemiseen. Peruskoulutusvaiheessa ei lähiopetusjaksoille oteta ulkopuolisia asiakkaita, vaan opiskelijat perehtyvät mobilisoivaan jäsenkorjaukseen kouluttajan ohjauksessa keskenään.

Peruskoulutuksen laajuus

 • lähiopetus opistolla: 4 x 20 h = 80 h
 • etäopiskelu: 700 h
 • opinto-ohjaus: 8 h
 • kirjattuja harjoitushoitoja vähintään 60, hoidot vähintään 10-15 henkilölle

JATKOKOULUTUS

Tavoite:

Jatkokoulutusvaiheessa opiskelija oppii havainnoimaan kuinka kehossa tapahtuvat muutokset johtavat ongelman syntypaikalle ja kuinka ongelma-alueita hoidetaan Kalevalaisen jäsenkorjauksen avulla sekä parannetaan edelleen harjoittelun kautta käsien herkkyyttä tunnistamaan kehossa olevat muutokset. Opiskelija sisäistää Kalevalaisen jäsenkorjauksen syvällisen merkityksen niin hoitajan, hoidettavan kuin kulttuuriperinteenkin osalta. Sitoutuminen Kalevalainen jäsenkorjaaja opintoihin ja eettisten ohjeiden noudattamiseen.

Jatkokoulutuksen laajuus

 • lähiopetus opistolla: 4 x 20 h = 80 h
 • etäopiskelu: 800 h
 • opinto-ohjaus: 8 h
 • kirjattuja asiakashoitoja vähintään 120, hoidot vähintään 30 eri henkilölle

SEURANTAKOULUTUS

Tavoite

perehdyttää opiskelijat tasapainotekijöihin vaikuttavien virheasentojen tunnistamiseen ja aistimiseen alaraajojen ja lantion alueella, millaisia oireita ne aiheuttavat ja kuinka niitä voidaan hoitaa Kalevalaisella jäsenkorjauksella
kiinnittää huomio omaan työergonomiaan, joka sisältää keskittymisen, rentouden ja hengityksen opettelua
ohjata oikeaa voimankäyttöä, sillä Kalevalainen jäsenkorjaushoito ei vaadi voimaa, vaan taitoa
opettaa huomaamaan mahdollisia virheellisiä tekniikoita

Seurantakoulutuksen laajuus

 • lähiopetus opistolla, sis. viimeisen viikonlopun loppukokeen: 5 x 20 h = 100 h
 • etäopiskelu sisältäen lopputyön: 920 h
 • opinto-ohjaus: 8 h kirjattuja asiakashoitoja vähintään 120

Lisätietoja: www.kansanlaakintaseura.fi