Pitkät kurssit

Lääketieteen perusopinnot

Lääketieteen perusopinnot kuuluvat osana Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n määrittelemiä luontaisterapia-alan ammattilaisten koulutusvaatimuksia. Nämä perusopinnot voi suorittaa myös kaikki muut asiasta kiinnostuneet.

Lääketieteen perusopinnot järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Huom. diplomiin hyväksi luetaan myös aikaisempi koulutus lääketieteen perusopintojen osalta esim. sairaanhoitajan, hierojan, lähihoitajan ja fysioterapeutin koulutuksista.

Lääketieteen perusteita –opintojen kohteena on ihminen. Elimistön rakenne ja toiminta -opintojaksolla perehdytään ihmisen rakenteeseen ja toimintaan. Muilla opintojaksoilla tarkastellaan eri-ikäisen väestön yleisimpiä sairauksia sekä niiden ehkäisyä ja hoitoa. Johdanto –jaksolla esitellään lääketieteen ja terveystieteiden sekä kansanterveyden nykytilaa, historiaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Opinnot soveltuvat kaikille lääke- ja terveystieteistä: terveydestä ja sairauksista, niiden ehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta kiinnostuneille, esim. henkilöille, jotka harkitsevat terveydenhoitoalan opintoja tai haluavat päivittää osaamistaan em. aihealueilla.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • Johdanto lääketieteen perusteisiin (5 op), verkko-opinnot 23.9.-1.11.2019
  • Elimistön rakenne ja toiminta (4 op), verkko-opinnot/verkkotentti 21.-28.8.2019 ja 27.11.-4.12.2019 sekä 12.-19.2.2020 ja 6.-13.6.2020
  • Lasten ja nuorten terveys (5 op), verkko-opinnot 21.10.-16.12.2019
  • Työikäisen terveys (5 op), verkko-opinnot 3.2.-6.4.2020
  • Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot (6 op), verkko-opinnot (lähi- tai etätentti): 23.3.-1.6.2020 ja tentit ma 4.5. ja ma 1.6.2020

Opintokokonaisuus toteutuu täysin verkko-opintoina. Opinnot sisältävät luentotallenteita, joiden pohjalta suoritetaan oppimistehtäviä tai verkkotenttejä. Opinnot alkavat elokuussa 2019.

Hinta:

KEO:lla Diplomifytoterapeuttikoulutuksessa oleville opiskelijoille 220 euroa. Muille 380 euroa.

HUOM: nämä opinnot eivät ala syksyllä 2020

Lisätiedot:

toimisto puh. 020 765 9230, keo(at)keo.fi

koulutussuunnittelija puh. 0400 536 916, kurssit(at)keo.fi