Integration Training For Immigrants - Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus

The training follows the integration training curriculum. Integration training for immigrants gives adult immigrants better possibilities of becoming a part of Finnish society. In order to get a study place, you must participate in the initial survey so that you can participate in the integration training. The requirement to participate in training concerns both labor market training and independent training funded with unemployment benefit. Before applying to studies be in contact to your areas TE-service.

Koulutuksessa noudatetaan kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus antaa aikuisille maahanmuuttajille paremmat mahdollisuudet tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Saadaksesi opintopaikan sinun tulee osallistua alkukartoitukseen, että voit osallistua kotoutumiskoulutukseen. Koulutukseen osallistumisvaatimus koskee sekä työmarkkinakoulutusta että itsenäistä työttömyysturvalla rahoitettavaa koulutusta. Ennen opintoihin hakemista ole yhteydessä alueesi TE-palveluun.

Learn the Finnish language and get to know Finnish working life and study opportunities. Also you will receive important information about Finnish society and everyday skills.

Opit suomen kieltä ja tutustut suomalaiseen työelämään ja opiskelumahdollisuuksiin. Saat myös tärkeitä tietoja suomalaisesta yhteiskunnasta ja arjen taidoista.

Entry requirements

Pääsyvaatimukset

You have turned 17 years old.
You have basic study skills.
Your language skills are at level 0-A1.2.
The training has been accepted as part of your integration plan at TE services.

Olet täyttänyt 17-vuotta.
Sinulla on perusopiskeluvalmiudet.
Kielitaitosi on tasolla 0-A1.2.
Koulutus on hyväksytty osaksi kotoutumissuunnitelmaasi TE-palveluissa.

Applying for training

Koulutukseen hakeminen

There is a continuous application for education until the beginning of the school year. Groups can be supplemented during the academic year. The training starts on 14 August 2024 and ends on 22 May 2025. Studying is full-time, with an average of 25 hours of teaching per week. The language of instruction is Finnish. The teaching takes place in Kauhajoki. The education is free of charge for the student, lunch is free on school days, and the student also has the opportunity to live for free in the college’s dormitory.

Koulutukseen on jatkuva haku lukuvuoden alkamiseen saakka. Ryhmiä voidaan täydentää lukuvuoden aikana. Koulutus alkaa 14.8.2024 ja päättyy 22.5.2025. Opiskelu on päätoimista, opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Opetuskielenä on suomi. Opetus järjestetään Kauhajoella. Koulutus on opiskelijalle maksuton, lounas on koulupäivinä ilmainen, opiskelijalla on myös ilmainen asumismahdollisuus opiston asuntolassa.

Public transport

Julkinen liikenne

You can check the bus timetables for the college at this link.

Bussiliikenteen aikataulut opistolle voit tarkistaa tästä linkistä.

More information

Lisätietoja koulutuksesta

Principal Jussi Luoma 050-3204455

vt. rehtori Jussi Luoma 050-3204455

Education for immigrants

Integration training for immigrants -
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus

Basic education for adults

International academy