Personal trainer

Seuraava koulutus alkaa ja päättyy: 9.8.2021-18.12.2021

Personal Trainer toimii yksittäisten ihmisten ja ryhmien kanssa suunnitellen kullekin sopivia liikuntaohjelmia, ottaen huomioon myös ravitsemuksen ja lihashuollon. Tehtävät ovat monipuolisia ja edellyttävät valmiuksia tulla toimeen erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa.
Koulutuksen laajuus on noin 550 h ja antaa eväitä ohjauksen harjoittamiseen käytännössä. Koulutus toteutetaan kokopäiväisenä opiskeluna.

Opiskelijat voivat asua maksutta opistolla.

Opistolta löytyy kuntosali opiskelijoiden käyttöön.

Meillä voit suorittaa auktorisoidun Personal Trainer -koulutuksen (APT®).
Sertifikaatin myöntää Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry.

Keskeistä opetussisältöä:

 Anatomia,  on tärkeä kokonaisuus ja on asiasisällöltään laaja. Anatomia liittyy personal trainer opintoihin jokaisessa aihealueessa. Personal trainerin monipuolisen ammattiosaamisen perustana on riittävä osaaminen toiminnallisessa anatomiassa, kinesiologiassa ja biomekaniikassa. Anatomia suoritetaan  linjan perusopinnoissa. Yhdessä  hieronta, liikunta ja hyvinvointivalmentajien kanssa.

 Fysiologia, fysiologian ymmärtäminenon personal trainer toiminnan yksi tärkeimmistä osa-alueita. Ihmisen kehon toiminta toimintamekanismien ymmärtäminen on välttämätöntä laadukkaan ja turvallisen valmennuksen toteuttamiseksi.

 Liikuntafysiologia, opinnoissa perehdytään ihmisen kehon elinjärjestelmien sekä solu- ja molekyylibiologisen toiminnan ja säätelyn teoreettisiin periaatteisiin. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti lihastyöhön tarvittavan ravinnon ja hapen kuljetus sekä aineenvaihdunnan ongelmat. Tutkimuksen ja opiskelun perustieteitä ovat mm. anatomia,biokemia ja yleinen fysiologia.

 Liikunnan Didaktiikka, ohjauksen perusteet ja ohjausnäyte

 Liikunta ja Terveyskasvatuserityishuomiota vaativat asiakasryhmät

 Ravitsemus, ravitsemuksen osalta opiskelija tarvitsee riittävän teoriapohjaisen tiedon, voidakseen soveltaa tietoja käytännön ravitsemusohjaukseen personal trainer toiminnassa. Personal trainerin tehtävänä on ravitsemusohjauksen keinoin muokata tarvittaessa asiakkaan ravitsemus- ja ruokailutottumuksia terveellisten ravintotottumusten mukaisiksi ravitsemussuosituksia noudattaen

 Kuntosaliohjauksen teoria ja käytäntö, alueen monipuolisimmalla salilla. Suoritamme samalla kuntosaliohjaajan kurssin

 Erityishuomiota vaativat asiakasryhmät, oppilas omaa tiedot ja taidot sekä hallitsee diebetekseen liittyvät asiat ja vaikutusta harjoitteluun. Sydän-ja verisuonisairauksiin liittyvät asiat harjoittelussa. Reumataudit ja nivelkulumat ja niidenvaikutukset harjoitteluun. Hengityselimistön sairaudet ja niiden huomioiminen harjoittelussa. Ylipainoisten harjoittelu. Ikääntyneiden harjoittelu. Raskaana olevien harjoittelu. Osteoporoosi ja sitä sairastavien harjoittelu

 Kuntokartoitus & Testaus, tavoitteena oppia kuntotestauksen perustapoja ja kuntokartoituksen mittaustapoja. Opetellaan käyttämään erilaisia menetelmiä eri kohderyhmien kunnon testaukseen ja löytämään kullekin ryhmälle sopivimmat testimenetelmät

 Sykeohjattu harjoittelu, tavoitteena oppia sykkeen seurannan merkitys aloittelijan, kuntoliikkujan ja aktiiviliikkujan näkökulmasta. Toteutetaan teoriaopiskeluna ja käytännön harjoituksien avulla sykemittareita käyttäen. Lisäksi opetellaan analysoimaan harjoituksen aikaisia sykkeitä ja muuta mittarin antamaa dataa siihen tarkoitettujen ohjelmistojen avulla

 Harjoitusvaikutus, harjoitusohjelmien suunnittelu ja ohjelmointi

 Uinti ja vesiliikunta, hyvinvointiliikunta, kurssin aikana harjoitellaan, selkäuintia, vapaauintiaja rintauintia sekä perhosuinnin alkeita. lisäksi harjoitellaan käännöksiä ja lähtöhyppyjä. Uintia voi käyttää kuntoilumielessä ainakin seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen: rentoutuminen, laihduttaminen,hengitys- ja verenkiertoelimistön aerobisen kunnon parantaminen, lihaskestävyyden parantaminen sekä erityisesti jalkavammojen kuntouttaminen

 Luontoliikunta ja patikointi, tavoitteena on opiskelijoiden ryhmäytyminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, erätaitojen oppiminen, luonnossa liikkuminen ja selviäminen, elämysten kokeminen suomalaisessa luonnossa

 Joogakurssi, joogan perusteet

 Rentoutuksen teoria ja käytäntö, tavoitteena rentoutumisen ymmärtäminen fysiologisena, psykologisena,sosiaalisena,kielellisenä ja historiallisena ilmiönä

 Tule- ja urheiluvammat, oppilas oppii yleisimmät tuki- ja liikuelimistön sairaudet, sekä oppii tuntemaan erilaisia ominaisuuksia vaativissa lajeissa syntyvät tyypilliset urheilijan vammat, oppilas oppii tutkimaan erilaisia lihas-, jänne-, ja nivelvammoja.opitaan ymmärtämään mitkä vammat kuuluvat lääkärin tai jonkun muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen tutkimisen ja hoidon piiriin

 Urheiluteippaus ja kinesioteippaus kurssit

 Klassinen hieronta ja urheiluhieronta,  opiskelija saa valmiudet hieronnan otteiden käyttöön ja soveltamiseen. Sivelyn, friktion, pusertelujen, vääntöjen, taputusten, ravistelujen ja täristelyjenkäyttö eri lihaksiin ja niiden fysiologiset vaikutukset. Paneudutaan eri-ikäisten ja lihaksistoltaan erilaisten ihmisten hierontaan

 Liikuntapsykologia, tavoitteena on perehtyä urheilijan ja myös kuntoliikkujan psykologiseen valmentamiseen. Keskeisenä sisältönä on psykologinen valmistautuminen yksittäiseen harjoitukseen, yksittäiseen kilpailuun ja suoritukseen sekä kokonaiseen kauteen. tavoitteena ymmärtää hermostollisten ja psykologisen paineiden purku ja tasapainottaminen sekä psyykkisen väsymyksen poistaminen

 Liikunta, opiskelijat tutustuvat ja harjoittavat eri liikuntalajeja mahdollisimman monipuolisesti

 Yritystalous ja markkinointi

 

 Personal trainer opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää  kuntosali FysioPoweria ja uimahalli Virkua vapaa-aikanaan ilmaiseksi helmikuun loppuun. Maaliskuusta alkaen edulliseen opiskelijahintaan

Vapaavalintaiset opinnot:

Suosittelemme lisäksi avoimen yliopiston opintoja. Voit valita koko perusopintokokonaisuuden tai opintojaksoja.

Terveysliikunnan perusopinnot  30 op, Itä-Suomen yliopisto

  • Liikuntafysiologian perusteet 4 op  (valittavana syyskaudella)
  • Solun rakenne ja toimintaperiaatteet 5 op (valittavana syyslukukaudella)
  • Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta 4 op (valittavana syyskaudella)
  • Ravitsemus ja liikunta 4 op (valittavana syys- ja kevätlukukaudella)
  • Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa 4 op (valittavana kevätkaudella)
  • Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy 4 op (valittavana kevätkaudella)
  • Terveyskunto ja terveysteknologian sovelukset 5 op (valittavana keväällä)

Tutustu muuhun avoimen yliopiston opintoihin tästä.

Viikonloppukoulutuksena opistolla voit mm. suorittaa kehon ja mielen hyvinvointiin liittyviä kursseja.

OPINTOMAKSUT

Linjan opintomaksu on 1188/lukukausi. Voit hakea opintoihisi opintoseteliä, jos sellainen myönnetään täysimääräisenä, jää opintojen hinnaksi pienimmillään n. 400 €. Opiskelijoilla on myös maksuton majoitus opistolla. Lisää tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.

Nuorisotakuun opintosetelin ehdot täyttävälle 19-29 vuotiaalle, voidaan myöntää harkinnanvarainen 100% opintosetelirahoitus, jolloin koulutus on maksuton.

HAKEMINEN

Hae opiskelemaan hakulomakkeella jonka voit myös tulostaa tästä tai tilata opistolta (puh. 020 765 9230).
Linjan esitteitä voit tilata tästä.

OPETTAJAT

Koulutusta koskevissa asiakysymyksissä auttaa linjasta vastaava opettaja
Rolf Lähteenmäki
Sähköposti: rolf.lahteenmaki(at)keo.fi
Puhelin: 0400-569 100

Liikunta ja hyvinvointikoulutus

Hieroja + Personal trainer

Personal trainer

Hyvinvointivalmentaja

Liikunta

Pääsykoevalmennus