Personal trainer

Seuraava koulutus alkaa 10.1.2022

Personal Trainer toimii yksittäisten ihmisten ja ryhmien kanssa suunnitellen kullekin sopivia liikuntaohjelmia, ottaen huomioon myös ravitsemuksen ja lihashuollon. Tehtävät ovat monipuolisia ja edellyttävät valmiuksia tulla toimeen erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa.
Koulutuksen laajuus on noin 550 h ja antaa eväitä ohjauksen harjoittamiseen käytännössä. Koulutus toteutetaan kokopäiväisenä opiskeluna.

Koulutus on 100% maksuton Nuorisotakuun opintosetelin ehdot täyttävälle 19-29 vuotiaalle sisältäen sekä opetuksen, ruokailut että asumisen opistossa.

Meillä voit suorittaa auktorisoidun Personal Trainer -koulutuksen (APT®).
Sertifikaatin myöntää Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry.

Keskeistä opetussisältöä:

Anatomia,  on tärkeä kokonaisuus ja on asiasisällöltään laaja. Anatomia liittyy personal trainer opintoihin jokaisessa aihealueessa. Personal trainerin monipuolisen ammattiosaamisen perustana on riittävä osaaminen toiminnallisessa anatomiassa, kinesiologiassa ja biomekaniikassa. Anatomia suoritetaan  linjan perusopinnoissa. Yhdessä  hieronta, liikunta ja hyvinvointivalmentajien kanssa.

Fysiologia, fysiologian ymmärtäminenon personal trainer toiminnan yksi tärkeimmistä osa-alueita. Ihmisen kehon toiminta toimintamekanismien ymmärtäminen on välttämätöntä laadukkaan ja turvallisen valmennuksen toteuttamiseksi.

Liikuntafysiologia, opinnoissa perehdytään ihmisen kehon elinjärjestelmien sekä solu- ja molekyylibiologisen toiminnan ja säätelyn teoreettisiin periaatteisiin. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti lihastyöhön tarvittavan ravinnon ja hapen kuljetus sekä aineenvaihdunnan ongelmat. Tutkimuksen ja opiskelun perustieteitä ovat mm. anatomia,biokemia ja yleinen fysiologia.

Liikunnan Didaktiikka, ohjauksen perusteet ja ohjausnäyte

Liikunta ja Terveyskasvatuserityishuomiota vaativat asiakasryhmät

Klassinen hieronta

Ravitsemus, ravitsemuksen osalta opiskelija tarvitsee riittävän teoriapohjaisen tiedon, voidakseen soveltaa tietoja käytännön ravitsemusohjaukseen personal trainer toiminnassa. Personal trainerin tehtävänä on ravitsemusohjauksen keinoin muokata tarvittaessa asiakkaan ravitsemus- ja ruokailutottumuksia terveellisten ravintotottumusten mukaisiksi ravitsemussuosituksia noudattaen

Kuntosaliohjauksen teoria ja käytäntö, alueen monipuolisimmalla salilla. Suoritamme samalla kuntosaliohjaajan kurssin

Erityishuomiota vaativat asiakasryhmät, oppilas omaa tiedot ja taidot sekä hallitsee diebetekseen liittyvät asiat ja vaikutusta harjoitteluun. Sydän-ja verisuonisairauksiin liittyvät asiat harjoittelussa. Reumataudit ja nivelkulumat ja niidenvaikutukset harjoitteluun. Hengityselimistön sairaudet ja niiden huomioiminen harjoittelussa. Ylipainoisten harjoittelu. Ikääntyneiden harjoittelu. Raskaana olevien harjoittelu. Osteoporoosi ja sitä sairastavien harjoittelu

Kuntokartoitus & Testaus, tavoitteena oppia kuntotestauksen perustapoja ja kuntokartoituksen mittaustapoja. Opetellaan käyttämään erilaisia menetelmiä eri kohderyhmien kunnon testaukseen ja löytämään kullekin ryhmälle sopivimmat testimenetelmät

Sykeohjattu harjoittelu, tavoitteena oppia sykkeen seurannan merkitys aloittelijan, kuntoliikkujan ja aktiiviliikkujan näkökulmasta. Toteutetaan teoriaopiskeluna ja käytännön harjoituksien avulla sykemittareita käyttäen. Lisäksi opetellaan analysoimaan harjoituksen aikaisia sykkeitä ja muuta mittarin antamaa dataa siihen tarkoitettujen ohjelmistojen avulla

Harjoitusvaikutus, harjoitusohjelmien suunnittelu ja ohjelmointi

Uinti ja vesiliikunta, hyvinvointiliikunta, kurssin aikana harjoitellaan, selkäuintia, vapaauintiaja rintauintia sekä perhosuinnin alkeita. lisäksi harjoitellaan käännöksiä ja lähtöhyppyjä. Uintia voi käyttää kuntoilumielessä ainakin seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen: rentoutuminen, laihduttaminen,hengitys- ja verenkiertoelimistön aerobisen kunnon parantaminen, lihaskestävyyden parantaminen sekä erityisesti jalkavammojen kuntouttaminen

Luontoliikunta ja patikointi, tavoitteena on opiskelijoiden ryhmäytyminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, erätaitojen oppiminen, luonnossa liikkuminen ja selviäminen, elämysten kokeminen suomalaisessa luonnossa

Joogakurssi, joogan perusteet

Rentoutuksen teoria ja käytäntö, tavoitteena rentoutumisen ymmärtäminen fysiologisena, psykologisena,sosiaalisena,kielellisenä ja historiallisena ilmiönä

Tule- ja urheiluvammat, oppilas oppii yleisimmät tuki- ja liikuelimistön sairaudet, sekä oppii tuntemaan erilaisia ominaisuuksia vaativissa lajeissa syntyvät tyypilliset urheilijan vammat, oppilas oppii tutkimaan erilaisia lihas-, jänne-, ja nivelvammoja.opitaan ymmärtämään mitkä vammat kuuluvat lääkärin tai jonkun muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen tutkimisen ja hoidon piiriin

Urheiluteippaus ja kinesioteippaus kurssit

Klassinen hieronta ja urheiluhieronta,  opiskelija saa valmiudet hieronnan otteiden käyttöön ja soveltamiseen. Sivelyn, friktion, pusertelujen, vääntöjen, taputusten, ravistelujen ja täristelyjenkäyttö eri lihaksiin ja niiden fysiologiset vaikutukset. Paneudutaan eri-ikäisten ja lihaksistoltaan erilaisten ihmisten hierontaan

Liikuntapsykologia, tavoitteena on perehtyä urheilijan ja myös kuntoliikkujan psykologiseen valmentamiseen. Keskeisenä sisältönä on psykologinen valmistautuminen yksittäiseen harjoitukseen, yksittäiseen kilpailuun ja suoritukseen sekä kokonaiseen kauteen. tavoitteena ymmärtää hermostollisten ja psykologisen paineiden purku ja tasapainottaminen sekä psyykkisen väsymyksen poistaminen

Liikunta, opiskelijat tutustuvat ja harjoittavat eri liikuntalajeja mahdollisimman monipuolisesti

Yritystalous ja markkinointi

Personal trainer opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää  kuntosali FysioPoweria ja uimahalli Virkkua vapaa-aikanaan ilmaiseksi helmikuun loppuun. Maaliskuusta alkaen edulliseen opiskelijahintaan

Vapaavalintaiset opinnot:

Suosittelemme lisäksi avoimen yliopiston opintoja tukemaan opintojasi. Voit valita koko perusopintokokonaisuuden tai opintojaksoja. Tutustu avoimen yliopiston opintoihin tästä.

Lisäksi opistolla on tarjolla hyvinvointiin liittyviä viikonloppukursseja. Tutustu kursseihimme tästä.

OPINTOMAKSUT

Voit hakea opintoihisi opintoseteliä, jos sellainen myönnetään täysimääräisenä, jää opintojen hinnaksi pienimmillään n. 400 €. Opiskelijoilla on myös maksuton majoitus opistolla. Lisää tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.

Nuorisotakuun opintosetelin ehdot täyttävälle 19-29 vuotiaalle, voidaan myöntää harkinnanvarainen 100% opintosetelirahoitus, jolloin koulutus on maksuton.

HAKEMINEN

Hae opiskelemaan hakulomakkeella jonka voit myös tulostaa tästä tai tilata opistolta (puh. 020 765 9230).
Linjan esitteitä voit tilata tästä.

OPETTAJAT

Koulutusta koskevissa asiakysymyksissä auttaa linjasta vastaava opettaja
Rolf Lähteenmäki
Sähköposti: rolf.lahteenmaki(at)keo.fi
Puhelin: 0400-569 100

Liikunta ja hyvinvointikoulutus

Urheiluhieroja

Urheiluhieroja + Personal trainer

Personal trainer

Hyvinvointivalmentaja

Liikunta

Pääsykoevalmennus