Seniori personal trainer™

  • Haku käynnissä 31.7.2024 saakka
  • Koulutus alkaa 14.8.2024
  • Koulutuksen kesto 5 kuukautta
  • Aloitus elo- ja tammikuussa
  • Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen

Väestömme koostuu enenevissä määrin omasta kunnostaan huolehtivista senioreista, jotka ovat valmiita panostamaan laadukkaaseen liikuntaharjoitteluun. Seniori personal trainer-koulutus on sinulle, joka olet kiinnostunut ikääntyvien asiakkaiden liikunnanohjauksesta, toimintakyvyn ylläpitämisestä ja kohentamisesta liikunnanohjauksen, lihaskuntoharjoittelun sekä ravitsemusneuvonnan keinoin. Viiden kuukauden mittainen koulutus antaa hyvän pohjan sukeltaa hyvinvointialan työkentälle.

Koulutus on tarkoitettu sekä nuorille että itsekin varttuneemmassa iässä oleville personal trainerin työstä kiinnostuneille liikunnallisille ihmisille. Voit hakeutua koulutukseen myös ilman terveys- tai liikunta-alan kokemusta. Opinnot toteutetaan lähiopetuksena.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoutta ikääntymismuutosten aiheuttamista erityispiirteistä liikunnan, lihaskuntoharjoittelun sekä ravitsemuksen näkökulmasta. Koulutus antaa valmiudet senioreiden lihaskunnon, liikkuvuuden ja toimintakyvyn tutkimiseen ja ohjaamiseen. Käytännön kokemusta
kartutetaan yhteistyössä eri senioriliikuntaryhmien kanssa.


Seniori personal trainer-koulutuksen jälkeen osaat ottaa huomioon senioreiden tavallisimmat sairaudet liikunnanohjauksessa. Laatiessasi seniorille henkilökohtaisen harjoitusohjelman, osaat huomioida hänen toimintakykynsä, elämäntilanteensa sekä elinympäristönsä mahdollisuudet ja haasteet. Osaat toimia seniorin tukiverkoston kanssa yhteistyössä, ja ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen. Ryhmänohjaamistaitojen lisäksi harjoittelemme myös yksilön ohjaamista koulutuksen aikana. Tutustumme myös seniorien tyypillisimpiin apuvälineisiin, apuvälineiden ergonomiseen käyttämiseen.

Teoriaopintojen, käytännön harjoittelun, kirjallisten tehtävien, sekä teoriakokeiden hyväksytyn suorittamisen jälkeen olet oikeutettu anomaan Auktorisoitu Personal trainer (APT®) -nimikettä. Sertifikaatin myöntää Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry.

KOULUTUS PITÄÄ SISÄLLÄÄN

Perusopinnot:
– Perusopinnot ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta
– Fyysisen kunnon testaus: liikkuvuuden ja lihaskunnon testaus
– Liikunnanohjauksen perusteet
– Lihaskuntoharjoittelun sekä kuntosaliharjoittelun perusteet
– Vesiliikunta, teoriassa ja käytännössä

Erikoistumisopinnot:
– Seniorin liikunta: suosituksista käytäntöön
– Seniorin liikkuvuuden, lihaskunnon ja tasapainon testaaminen
– Seniorin tyypillisimmät vaivat ja sairaudet, normaalit ikääntymismuutokset huomioiden
– Seniorin liikuntavammat: vammamekanismi, altistavat tekijät, ensiapu ja kuntoutus
– Seniorin ravitsemussuositus ja ravintoneuvonnan toteuttaminen
– Seniorin personal training-ohjauskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus
– Senioriryhmän liikunnanohjaus käytännössä
– Apuvälineet ja apuväline-ergonomia
– Erityisliikunnan perusteet

Opiskelu vaatii läsnäoloa lähiopetuksessa viitenä päivänä viikossa. Koko koulutuksen laajuus on noin 45 opintopistettä. Opetuksessa painotetaan kontaktiopetusta, ja itsenäistä opiskelua on vähemmän. Kontaktiopetuksessa opiskelija kykenee sisäistämään suuremman tietomäärän koulutuksen aikana kuin itsenäisesti etäopiskellen vastaavissa koulutuksissa. Oppiminen on ohjattua, siten tehostettua ja taattua!

Opintojen ajaksi saat käyttöösi Step2fit-valmennustyökalun valmennus- ja ohjaustyötä helpottamaan.

TÄYDENTÄVÄT OPINNOT

Kauhajoen opistolla on tarjolla hyvinvointiin liittyviä viikonloppukursseja. Tutustu kursseihimme tästä.

Opintojen ajaksi saat ilmaisen kuntosalikortin yhteistyökumppanimme Virkistysuimala Virkun kuntosalille! Lisäksi tarjoamme yhden uintikerran Virkussa viikottain ilmaiseksi!

OPINTOMAKSUT

Lisää tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.
Voit hakea opintoihisi opintoseteliä.

 

HAKEMINEN

Seniori personal trainer-koulutukseen haet linkistä löytyvällä hakulomakkeella kohdasta liikunta ja hyvinvointi.

 

JULKINEN LIIKENNE

Bussiliikenteen aikataulut opistolle voit tarkistaa tästä linkistä.

LISÄTIETOA KOULUTUKSESTA

Koulutusta koskevat tiedustelut Kauhajoen opiston toimistosta
Sähköposti: keo(at)keo.fi
Puhelin: 020 7659230
Linjan esitteitä voit tilata tästä

Hyvinvointi ja liikunta-alojen koulutus

Hieroja & Personal trainer

Personal trainer

Seniori Personal trainer

Hyvinvointivalmentaja