Musiikki

Tule opiskelemaan musiikkia!

Monipuolinen opetus ja hyvät, mukavat opettajat takaavat onnistuneet opinnot. Tule hankkimaan tietoa, taitoa ja elämyksiä Kauhajoen opistoon.

Opinnot tarjoavat hyvät mahdollisuudet alan perustietojen ja -taitojen oppimiseen tai jatko-opintopaikan saamiseen.
Opetus antaa valmiudet konservatorioiden pop/jazzmusiikin ja musiikkiteknologian opintolinjojen pääsykokeisiin, opiskelijamme ovatkin päässeet hyvin ammatilliseen koulutukseen ja alalle.

Innostava ja oppimiseen kannustava ilmapiiri tarjoaa tien omien tietojen ja taitojen kehittämiseen vaikka jatko-opintoihin saakka.

Opetuksen pääpaino on instrumentin hallinnassa, yhtyesoitossa ja improvisoinnissa.
Kaikissa opetettavissa aineissa on mahdollisuus päästä pt 3 tasoisiin opintosuorituksiin.

Aineopintoihin kuuluvat mm. musiikin teoria, musiikin historia, säveltapailu, sovitus, harmonia ja improvisaatio, transkriptio ja analyysi, yhtyetyöskentely, soitin- tai lauluopetus ja studiotyön perusteet.

Opintoihin kuuluu myös musiikkivideoiden kuvaus, tallennus ja editointi yhteistyössä Mediataide-Pelivisio -linjan opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden käytössä ovat studio ja yhtyetilat sekä editointilaitteisto omaehtoista työskentelyä varten.

Musiikki

Ajankohtaista