Musiikkilinja

Seuraava koulutus: 14.8.2023 – 23.5.2024

Musiikkilinjan opinnot tarjoavat loistavat mahdollisuudet alan perustietojen ja -taitojen oppimiseen ja jatko-opintopaikan saamiseen. Innostava ja oppimiseen kannustava ilmapiiri tarjoaa tien omien valmiuksien kehittämiseen vaikka jatko-opinnot eivät ehkä kiinnostaisikaan.

Opetus mahdollistaa hakemisen konservatorioiden pop/jazzmusiikin ja musiikkiteknologian opintolinjojen pääsykokeisiin ja opiskelijamme ovatkin päässeet erittäin hyvin ammatilliseen koulutukseen ja alalle

Opetuksen pääpaino on instrumentin hallinnassa, yhtyesoitossa ja improvisoinnissa.
Kaikissa opetettavissa aineissa pyritään pt 3 tasoisiin opintosuorituksiin.

Aineopintoihin kuuluvat mm. musiikin teoria, musiikin historia, säveltapailu, sovitus, harmonia ja improvisaatio, transkriptio ja analyysi, yhtyetyöskentely, soitin- tai lauluopetus ja studiotyön perusteet.

Opetus lähtee liikkeelle opiskelijan omista taidoista ja tavoitteista sekä instrumenttivalinnoista. Aikaisempia musiikkiopintoja ei tarvita, vaan linja sopii mainiosti myös itseoppineille muusikoille ja lauluntekijöille.

Musiikkilinjalla opiskelija saa mahdollisuuden kehittyä muusikkona, soittajana ja lauluntekijänä. Myös lavaesiintyminen sekä musiikin teoria ja historia eri musiikin tyylisuuntineen tulevat tutuiksi soitto- ja laulutaidon kehittyessä.

Opit sovittamaan ja sanoittamaan sekä hallitsemaan musiikkiteknologiaa. Linjan päätavoite on syventää opiskelijan aikaisempaa osaamista sekä tarjota laadukasta opetusta alasta, joka on aina herättänyt kiinnostusta opiskelijassa.

Opintoihin kuuluu myös musiikkivideoiden kuvaus, tallennus ja editointi yhteistyössä Mediataide-Pelivisio -linjan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden käytössä ovat studio ja yhtyetilat sekä editointilaitteisto omia projekteja ja työskentelyä varten.

OPINTOSUUNNAT

MUSIIKKI

OPETUS
Opinnoista hankitaan osaamista ja valmiuksia alalle ja jatko-​opintoihin. Tutustutaan alan teorioihin, välineisiin ja käytäntöihin. Musiikkiopinnot kehittävät ilmaisu-​ ja esiintymistaitoja sekä projektinhallintataitoja. Opiskelijat toteuttavat myös musiikin opintosuuntien ja opiston eri opintolinjojen välistä yhteistyötä.

SOITINOPETUS
Soitinopetuksessa pyritään tuottamaan opiskelijoille riittävät taidot, joita edellytetään SMOLin ja Helsingin Pop/Jazz -konservatorion tutkintovaatimusten mukaisissa pt 1, pt 2 ja pt 3-kurssitutkinnoissa. Kansanmusiikin opiskelussa kuulonvarainen soitonopiskelu on merkittävä osa instrumenttiopetusta. Myös oma nuotintaminen kuuluu opiskeluun.

LAULAJA

OPETUS
Opetussisällöt koostuvat laulun eri osa-alueiden harjoittelusta, jossa tekniikka, tulkinta, stemmalaulu ja kuoro ovat pääosissa.
Keskustelemme musiikinteoriasta, harjoittelemme bändin solistina toimimista, softien perusteita sekä treenaamme esiintymistä yhdessä muiden musiikkiopiskelijoiden kanssa.

TAVOITE
Opinnoissa pyritään oman äänen ja ilmaisun kehittämiseen lauluinstrumentin näkökulmasta. Keskitymme myös yhteissoittoon ja tasavertaisena muusikkona toimimiseen muiden opiskelijoiden kanssa.

MUSIIKKITEKNOLOGIA

OPETUS
Musiikkiteknologian opintosuunnan opinnot vahvistavat musiikin perusteiden osaamista ja perehdyttävät musiikkiteknologian mahdollisuuksiin tuottaa musiikkia itse.

Opetussisältöön kuuluu soittamisen lisäksi ohjattua harjoittelua ja esiintymistä, musiikin improvisaatiota ja esiintymistaidon kartuttamista. Myös musiikkiteknologian eri osa-​alueet, kuten äänituotanto, digitaalitekniikan käyttö musiikin tekemisessä, äänentoisto ja äänentoistotilanteiden vuorovaikutus ja hallinta tulevat tutuiksi opiskelijoille.

TAVOITE
Lukuvuoden aikana opiskelijat perehtyvät musiikin teoriaan ja historiaan, opiskelevat kuorolaulua ja vapaata säestystä.
Myös musiikinteko-​ohjelmaan tutustuminen kuuluu opetussisältöön.

Opinnoissa pyritään  valmentamaan opiskelijat musiikkialan ammattiopintoihin. Opintojen päätyttyä opiskelijat ovat syventäneet osaamistaan musiikkiteknologiassa ja kykenevät tuottamaan äänitteitä.

YLEISTÄ:

SÄVELTÄMINEN JA LAULUNTEKEMINEN
Opinnoissa keskitytään opiskelijan oman sävelmateriaalin, laulujen, sävellysten sovittamiseen ja sanoittamiseen. Tutustutaan säveltämistekniikoihin ja -metodeihin.

KONSERTIT
Opiskelijat järjestävät opettajan ohjauksella ohjelmistoa erilaisiin konsertteihin.

KURSSITUTKINNOT
Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa soitin- tai laulututkinnon oman soitin- tai lauluopettajansa johdolla. Tutkinnot ovat SMOLin ja Helsingin Pop/Jazz konservatorion vaatimusten mukaisia.

OPINTOMAKSUT

Lisää tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.
Voit hakea opintoihisi opintoseteliä, jos sellainen myönnetään täysimääräisenä, jää opintojen hinnaksi pienimmillään n. 400 €. 

HAKEMINEN

Musiikkilinjan opintoihin haet linkistä löytyvällä hakulomakkeella.
Linjan esitteitä voit tilata tästä.

JULKINEN LIIKENNE

Bussiliikenteen aikataulut opistolle voit tarkistaa tästä linkistä.

OPETTAJAT

Musiikkilinjaa koskevissa asiakysymyksissä auttaa linjasta vastaava opettaja
Jaakko Salminen
Sähköposti: jaakko.salminen(at)keo.fi
Puhelin: 050 348 1192