Avoin yliopisto

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op, Jyväskylän yliopisto

Kuvaus:

Tule mukaan kasvatustieteiden opintoihin, jos olet kiinnostunut lasten, nuorten ja aikuisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kasvatuksesta. Teemoina ovat mm. vuorovaikutus ja yhteistyö, asiantuntijuus ja oppimisympäristöt.

Kasvatustieteen perusopintojen opetussuunnitelma on ilmiölähtöinen. Ilmiölähtöisessä opiskelussa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt, joita tutkitaan aidossa ympäristössään. Ilmiölähtöinen opiskelu sopii kasvatustieteen opiskeluun, koska kasvatusilmiöt ovat monisyisiä ja niiden ymmärtämisessä tarvitaan monia näkökulmia. Moninäkökulmaisuus syntyy paitsi tieteenalojen eroista myös erilaisista intressiristiriidoista ja kulttuurisista eroista. Kasvatustieteen perusopinnoissa huomioidaan varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmat ja tutkimusintressit.

Opintojaksot:

Kohderyhmä:

Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Suoritustapa:

Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmänohjaus panostaa opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymiseen ja sitouttaa yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Perusopintojen opintoryhmä aloittaa opiskelunsa syyskuun alussa. Tämän jälkeen ryhmä kokoontuu arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus.

Hinta:

Perusopintokokonaisuuden hinta on 400 euroa ja se laskutetaan kolmessä erässä opintojen kuluessa. Opiston omat opiskelijat saavat alennusta opintomaksuista. 

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen perusopintokokonaisuuteen 31.8. mennessä. Ryhmän käynnistyminen edellyttää 10 sitoutunutta opiskelijaa. 

Lisätiedot:

Kauhajoen opisto
akatemia(at)keo.fi
0400-53 6916