Avoin yliopisto

Ravitsemustieteen perusopinnot, Itä-Suomen yliopisto

Kuvaus:

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien
hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä.

Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, ravitsemukseen ja elintapoihin,
elintarvikkeisiin, sosiaalisessa mediassa olevaan ravitsemus- ja terveysinformaatioon ja sen
arviointiin ja syömisen sosiokulttuurisiin ulottuvuuksiin.

Sisältö:

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

  • Ravitsemustieteen perusteet 5 op (1.9.-27.10.2023 tai 8.1.-5.3.2024)
  • Ravitsemus- ja terveysinformaatio sosiaalisessa mediassa 5 op (23.10.- 13.12.2023)
  • Ravitsemus ja elintavat 5 op (23.10.- 13.12.2023 tai 18.3.-31.5.2024)
  • Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op (8.1.-15.3.2024)
  • Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op (18.3.-31.5.2024)

Huom: Ravitsemustieteen perusteet -opintojakso on pakollinen edeltävä opintojakso Ravitsemus ja elintavat 5 op ja Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op -opintojaksoille. 

Verkkovälitteinen info ravitsemustieteen perusopinnoista 17.8.2023 klo 17.00-18.30. Info on avoin kaikille; opintoja vasta harkitseville tai opintojaksoille jo ilmoittautuneille. Tapaamiseen pääset tästä linkistä.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Ravitsemustieteen perusteet 5 op (1.9.-27.10.2023 tai 8.1.-5.3.2024)

Suoritustapa: Verkko-opinnot Moodlessa; luentotallenteet ja oppimistehtävät sekä verkkotentti. Tehtävät etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Moodleen on kirjauduttava heti opintojakson alussa.

Opetuksen ajankohta: 1.9.-27.10.2023. Ilmoittautumisaika 1.8.-25.8.2023. Opintojakso toteutuu myös keväällä 2024.

Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Kirjallisuus: Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (Kirjaa voi lukea sähköisesti oppiportin kautta omilla käyttäjätunnuksilla, edellyttää opiskeluoikeuden.) Luentomateriaalit ja muu Moodlessa oleva oheismateriaali.

Kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Opettaja: yliopisto-opettaja Liisa Tammela

Arviointi: 0-5. Opintojakson arvosana muodostuu tenttiarvosanasta asteikolla 0-5. Opintojakson hyväksyminen edellyttää myös oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista ilmoitettujen aikataulujen puitteissa.

HUOM. Huomioithan, että Ravitsemustieteen perusteet -opintojakso on pakollinen edeltävä opintojakso Ravitsemus ja elintavat 5 op ja Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op-opintojaksoille.

Ravitsemus- ja terveysinformaatio sosiaalisessa mediassa 5 op (23.10.- 13.12.2023)

Suoritustapa: Verkko-opinnot Moodlessa. Tehtävät etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Moodleen on kirjauduttava heti opintojakson alussa.

Opetuksen ajankohta: 23.10. – 13.12.2023. Ilmoittautumisaika 1.8.-13.10.2023.

Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Kirjallisuus: Moodlen kautta jaettava oppimateriaali.

Kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Opettaja: yliopistonlehtori, dos. Sari Hantunen

Arviointi: 0-5.

Ravitsemus ja elintavat 5 op (23.10.- 13.12.2023 tai 18.3.-31.5.2024)

Suoritustapa: Verkko-opinnot Moodlessa; verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa. Tehtävät etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Moodleen on kirjauduttava heti opintojakson alussa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Ajankohta: 18.3.- 31.5.2024. Ilmoittautuminen avautuu marraskuussa 2023, tieto päivitetään myöhemmin.

Opintojaksoon sisältyy kaksi Zoom-tapaamista verkon kautta. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Kirjallisuus: Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (Kirjaa voi lukea sähköisesti oppiportin kautta omilla käyttäjätunnuksilla, edellyttää opinto-oikeuden.) Luentomateriaalit ja muu Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Opettaja: yliopisto-opettaja Heli Virtanen ja muut Itä-Suomen yliopiston opettajat

Arviointi: 0-5

Edeltävät opinnot: Ravitsemustieteen perusteet 5 op

Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op (8.1.-15.3.2024)

Suoritustapa: Aikataulutetut verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä. Tehtävät etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Moodleen on kirjauduttava heti opintojakson alussa.

Opetuksen ajankohta: 8.1. – 15.3.2024. Ilmoittautuminen avautuu marraskuussa 2023, tieto päivitetään myöhemmin.

Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Kirjallisuus: Moodlen kautta jaettava oppimateriaali.

Kirjallisuus- ja lainakulut eivät sisälly opintomaksuun.

Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Hantunen

Arviointi: 0-5

Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op (18.3.-31.5.2024)

Suoritustapa: Verkko-opinnot Moodlessa. Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa (yksilö- ja ryhmätehtävät). Tehtävät etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Moodleen on kirjauduttava heti opintojakson alussa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Opetuksen ajankohta: 20.3.-31.5.2024. Ilmoittautuminen avautuu marraskuussa, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Kirjallisuus: Verkkotallenteet ja muu Moodlessa jaettava materiaali. Kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Opettaja: yliopistonlehtori Arja Lyytinen

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty.

Edeltävät opinnot: Ravitsemustieteen perusteet 5 op. Opintojakson suoritusmerkintää ei kirjata, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.

Kohderyhmä:

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarvike-teollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Suoritustapa:

Verkko-opiskelu. Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston opettajat. 

Hinta:

Opintojen hinta on 15 €/opintopiste. Opiston omat opiskelijat saavat alennusta avoimen yliopiston opintomaksuista.  

Ilmoittautuminen:

Voit ilmoittautua opintokokonaisuuteen tai yksittäiselle opintojaksoille. Pääsääntöisesti opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy 12 vrk ennen opintojakson alkamista. 

llmoittautuminen tulee ensin tehdä Kauhajoen opistoon ja sen jälkeen avoimen yliopiston opintoihin koulutussuunnittelijan ohjeen mukaan. 

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille seuraavasti; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat opintokokonaisuuteen ja ilmoittautumislomakkeen ”Muuta tärkeää asiaa” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee. 

Ohjeet UEF-tunnusten ja opiskelijasähköpostin käyttöönottoon saat ilmoittautumisen jälkeen. Kirjautumisohjeet opintojakson Moodle-oppimisympäristöön lähetetään opiskelijasähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä, viimeistään opintojakson alkamispäivänä.

Lisätiedot:

Kauhajoen opisto
akatemia(at)keo.fi
0400-53 6916