Opistovuosi Oppivelvollisille

 • Haku käynnissä 31.7.2024 saakka
 • Koulutus alkaa 14.8.2024 ja päättyy 22.5.2025
 • Koulutuksen kesto 10 kuukautta
 • Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen

Lukuvuoden mittainen koulutus sisältää sekä opiston linjakohtaisia suuntautumisopintoja että yhteisiä opintoja.

Voit panostaa omaan harrastukseesi tai intohimoosi valitsemalla musiikin, taiteen, median tai liikunnan opinnot. Osallistut linjan tasokkaaseen opetukseen ja saat keskittyä omaan alaasi, ohessa opiskelet kaikille yhteisiä opintoja, kuten vuorovaikutusta ja viestintää, matematiikkaa, opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja sekä arjen taitoja ja elämänhallintaa.

Mukana on myös paljon muita itsetuntemukseen liittyviä asioita, joiden avulla saat tulevaisuudensuunnitelmasi selkeämmiksi ja helpommin tavoitettaviksi.

Opiskelijat suunnittelemassa

Opistovuosi Oppivelvollisille on maksuton, ja sisältää opetuksen lisäksi sekä asumisen että ruokailut opistossa. Saat myös ohjausta toisen asteen hakuun opistovuoden aikana.

Mitä Opistovuosi oppivelvollisille -koulutus tarjoaa?

Koulutus koostuu oman kiinnostuksen mukaan valittavista suuntautumisopinnoista sekä yhteisistä sisällöistä.

Kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutuksen sisällöistä suurin osa on suuntautumisopintoja, joita nuori voi valita oman mielenkiintonsa mukaan. Kansanopistojen tarjonta vaihtelee opistoittain. Kauhajoen opistolla suuntautumisopinnoiksi  voi valita musiikin, taiteen, median, liikunnan tai meikkitaiteen.

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ja niiden vähimmäisopintopistemäärät

Suuntautumisopinnot (max 29 op) vapaavalintaisesti yksi kokonaisuus seuraavista:

 • Mediataide-Pelivisio
 • Musiikki
 • Kuvataide
 • Liikunta
 • Radiotoimittaja

Yhteiset opinnot

 • Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 op)
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (vähintään 4 op)
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 op)
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (vähintään 4 op)
 • Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 op)
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op)

Kansanopisto on kokonaisvaltainen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, sillä kansanopistossa on mahdollista myös asua opiskelun ajan. Opiskelu, ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa.

Kenelle koulutus sopii?

Kansanopiston koulutus sopii peruskoulun päättäneelle nuorelle valmistautumisessa toisen asteen koulutukseen ja etsiessä omaa elämänpolkuaan.

Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka

 • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
 • kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
 • haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
 • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
 • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
 • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion

Oppivelvollisille suunnatun koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Kansanopisto-opinnot tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina. Oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Yhteishaku tehdään osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika on 20.2.-19.3.2024. Opastamme ja ohjaamme sinua tekemään yhteishaun, soita tarvittaessa puh. 0400 432 348 tai 020 765 9230.

Opistolle on jatkuva suora haku. Haku tehdään sähköisesti opiston sivuilla hakulomakkeella.

Lisätietoja: Suvi Hautala, puh. 0400 432 348, email: suvi.hautala@opisto.info

JULKINEN LIIKENNE

Bussiliikenteen aikataulut opistolle voit tarkistaa tästä linkistä.

Opiskelijat suunnittelemassa

Aikuisten perusopetus