Peruskoulun jälkeen

Valmistaudu jatko-opintoihin!

Monipuolinen opetus ja hyvät, mukavat opettajat takaavat onnistuneet opinnot. Tule hankkimaan tietoa ja taitoa sekä kokemaan elämyksiä.

Opisto on tunnettu ja turvallinen oppilaitos, rauhallisessa maaseutuympäristössä.
Meillä opetus on henkilökohtaista kädestä pitäen opetusta jokaisena koulupäivänä.

Kauhajoen opiston TUVA -Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus  yhdistää perusopetuksen lisäopetuksen (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi.

Opistovuosi oppivelvollisille  sopii erityisesti opiskelijoille, jotka

  • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
  • kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
  • haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
  • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
  • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
  • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion

Opistovuosi oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Koulutukset oppivelvollisille

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Opistovuosi
oppivelvollisille