Aikuisten perusopetus

  • Haku käynnissä 31.7.2024 saakka
  • Koulutus alkaa 14.8.2024 ja päättyy 22.5.2025
  • Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen
  • Päättötodistusta suorittaville aikuisopiskelijoille opiskelu, asuminen ja ruokailu on maksutonta

TÄLLÄ OPINTOLINJALLA:

Perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän tai sen osan voi suorittaa myös aikuisena joko aikuislukiossa tai kansanopistossa, jolla on lupa tarjota aikuisten perusopetusta. Kansanopistoissa opiskelu on pääosin päiväsaikaan toteutuvaa ja internaattimuotoista eli opistossa voi myös asua. Opiskelu on joko tutkintotavoitteista tai aineopiskelua. Tutkintotavoitteiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Aineopiskelijat opiskelevat yksittäisiä oppiaineita, useimmiten kieliä.

Aikuisten perusopinnoissa voi suorittaa myös pelkästään suomen kielen opintoja.

Aikuisten perusopetusta varten on laadittu omat opetussuunnitelman perusteet, joissa opiskelijoiden aikuisuus on otettu huomioon. Yleensä oppilaitokset tarjoavat peruskoulun vuosiluokkia 7–9 vastaavaa opetusta, jolloin opetus on kurssitettu. Opiskelijoista lähes 80 % on maahanmuuttajataustaisia. Aikuisille voidaan tarjota myös aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opintoja. Opetusta on myös vieraskielisille ja ulkomaalaisille opiskelijoille.

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu kaikille niille, jotka suorittavat perusopetusta oppivelvollisuusiän jo päätyttyä. Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Aikuisten perusopetuksen järjestäminen pohjautuu vahvasti opintojen henkilökohtaistamiseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla. Opiskelijan aiempi osaaminen luetaan hyväksi aikuisten perusopetuksessa.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen antama kansallinen määräys, jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma laaditaan. Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä. Aikuisten perusopetus on kokonaisuus, jossa eri osa-alueiden tavoitteet ja sisällöt liittyvät yhteen ja muodostavat opetuksen ja toimintakulttuurin perustan. Opetussuunnitelman perusteet sisältävät tehtäviä ja tavoitteita koskevien määräysten lisäksi niiden ymmärtämistä avaavaa tekstiä. Aikuisten perusopetus on osa aikuiskoulutusjärjestelmää ja tämän vuoksi aikuisten perusopetuksessa käytetään käsitettä opiskelija oppilaan sijaan. Opiskelijalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, opintojen ohjausta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa aikuisten perusopetuksen ohjausjärjestelmää. Sillä on keskeinen merkitys sekä opetuksen kansallisten tavoitteiden ja sisältöjen että paikallisesti tärkeinä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmaisussa ja toteuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle.

Opetussuunnitelma liittää aikuisten perusopetuksen kunnan muuhun toimintaan aikuisten perusopetuksessa olevien opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opetussuunnitelman perusteet ohjaavat opistoa kehittämään oppilaitosta kasvuyhteisöinä ja opiskelijoille mielekkäänä ja kannustavana oppimisympäristönä niin, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvin. Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma liittää oppilaitosten toiminnan muuhun paikalliseen toimintaan saman kohderyhmän oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Aikuisten perusopetuslinjan keskeinen opetussisältö

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Siihen kuuluu keskeisiä peruskouluaineita kuten äidinkieli, ruotsi, englanti, matemaattiset aineet, kotitalous, biologia, yhteiskuntaoppi, historia, maantieto, liikunta ja opintojen ohjaus sekä työelämään ja eri opiskelualoihin tutustuminen. Lisäksi opiskelija valitsee opinto-ohjelmaansa kuvataiteita, musiikkia, pelisuunnittelua tai liikunnan opintokokonaisuuksia. 

Kustannukset ja opintososiaaliset edut

Opetus, oppikirjat ja lounas ovat maksuttomia niille, jotka ovat saaneet peruskoulun päättötodistuksen tänä keväänä tai vuosi sitten. Opistolla asuvat opiskelijat saavat ilmaisen asunnon kahden hengen huoneessa opiston asuntolassa, aamupalan, lounaan ja päivällisen koulupäivinä. Kotimatkakustannuksista vastaa opiskelija itse. Päättötodistusta suorittaville aikuisopiskelijoille opiskelu, asuminen ja ruokailu on maksutonta. 

Opiskeluun on mahdollista hakea myös opintotukea.

Aikuisten perusopetukseen on jatkuva haku

Voit hakeutua aikuisten perusopetukseen joustavasti, hakuaikaa ei ole rajattu. Opistolle on jatkuva suora haku. Haku tehdään sähköisesti opiston sivuilla hakulomakkeella. Soita tarvittaessa puh. 0400 432 348 tai 020 765 9230. Linjan esitteitä voit tilata tästä.

JULKINEN LIIKENNE

Bussiliikenteen aikataulut opistolle voit tarkistaa tästä linkistä.

Voit hakea aikuisten perusopetuslinjalle, vaikka olisit saanut opiskelupaikan ammatillisesta koulutuksesta tai lukiosta.

Lisätietoja: Suvi Hautala
puh. 0400 432 348.
email: suvi.hautala@opisto.info

Perusopetuslinjat

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Opistovuosi
oppivelvollisille