TUVA

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

14.8.2023-23.5.2024

TUVA-koulutus on juuri Sinua varten, jos tarvitset tukea opiskeluvalmiuksien vahvistamiseen ja haluat edetä sujuvasti sinulle sopivaan ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. Opintojen aikana opit tunnistamaan omat vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteet toisen asteen opintoihin ja työelämään.

Huomaa että voit myös valita opiston monipuolisesta kuvataide- ja mediataide-pelivisiolinjojen kurssitarjonnasta itseäsi eniten kiinnostavat kurssit.

Koulutus toteutetaan kahdessa eri ryhmässä, joista toinen suomi toisena kielenä (s2) -painotuksella.

Kenelle tutkintoon valmentava koulutus sopii?

Oppivelvolliset ja muut ilman toisen asteen tutkintoa olevat

 • Ilman toisen asteen tutkintoa olevat peruskoulun päättäneet nuoret
 • Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa tai valmentavaa koulutusta.
 • Toisen asteen opintonsa keskeyttäneet
 • Nuoret, jotka haluavat vielä rauhassa punnita jatko-opintosuunnitelmiaan

 

Suomi toisena kielenä -ryhmä

 • Maahanmuuttajat, jotka haluavat vahvistaa suomen kielen taitoja, ja suunnittelevat ammatillisiin tai lukio-opintoihin hakeutumista Suomessa.
 • Opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame.
 • Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen jollakin muulla kuin suomen kielellä

 

Koulutuksen sisältö

TUVA-koulutus sisältää yhden kaikille pakollisen koulutuksen osan, joka on opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2-10 viikkoa). Muut osat ovat valinnaisia ja seuraavista vaihtoehdoista pitää valita vähintään kaksi:

 • Ammatilliseen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)

Voit suorittaa ammatillisen koulutuksen yhteiset tutkinnon osat (YTO-opinnot) ja tutustua ammatillisiin perustutkintoihin.

 • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)

Voit suorittaa lukiokursseja ja vahvistaa opiskelutaitoja ja eri tiedonalojen tekstitaitoja sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja siten, että saat riittävät edellytykset opiskella lukiossa.

 • Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa)

Voit halutessasi korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi. Perusopetuksen tuntijaon mukaan oppiaineita ei kuitenkaan tuvassa opiskella. Opiskelijalle luodaan yksilöllinen opintopolku opintojen etenemisen mahdollistamiseksi. Opetuksessa käytetään eri oppimistilanteisiin soveltuvia työtapoja ja oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin.

 • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)

Voit opiskella tutustumiskäyntien ja työssäoppimisen kautta tavoitteenasi esimerkiksi oppisopimus- tai rekrytointikoulutus ja työllistyminen. Perehdyt työelämässä tarvittaviin taitoihin ja tutustut työelämään oikeilla työpaikoilla.

 • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa)

Voit kerrata perustietoja ja -taitoja ja saada apua arjen- ja elämänhallintaan. Vahvistat arjen- ja elämänhallinnantaitojasi esimerkiksi seuraavissa sisällöissä: kotitalousosaaminen, hyvinvointi ja toimintakyky, arkielämän valinnat, itsenäinen asuminen, sekä digitaalisen osaamisen vahvistaminen.

 • Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)

Voit valita opiston kuvataide- ja mediataide-pelivisiolinjojen kurssitarjonnasta itseäsi eniten kiinnostavat kurssit.


Pääsyvaatimukset

Hakijalla tulee olla perusopetuksen päättötodistus
Hakija ei ole suorittanut perusopetuksen jälkeistä tutkintoa tai valmentavaa koulutusta

S2-ryhmään hakevan opiskelukielen taidon tulisi olla sellainen, että opiskelija hyötyy valmentavan koulutuksen opiskelusta ja hänellä on mahdollisuus saavuttaa tarvittavat valmiudet toisen asteen opiskeluun valmentavan koulutuksen aikana.

Kustannukset ja opintososiaaliset edut

Opetus, oppikirjat, opetusmateriaalit, asuminen ja ruokailut ovat maksuttomia.

Opiskelija saa opintojen alussa käyttöönsä myös Chromebook -tietokoneen, jonka hän saa omakseen koulutuksen päättyessä.

Opiskelijat asuvat kahden hengen huoneessa opiston asuntolassa. Ruokailuun kuuluvat aamupala, lounas ja päivällinen koulupäivinä. Kotimatkakustannuksista vastaa opiskelija itse. 

Hae yhteishaussa

Yhteishaku tehdään osoitteessa: www. opintopolku.fi. Hakuaika on 21.2.-21.3.2023. Opastamme ja ohjaamme sinua tekemään yhteishaun, soita tarvittaessa puh. 0400 432 348 tai 020 765 9230.

Suora haku voidaan tehdä myös sähköisesti opiston sivuilla hakulomakkeella, mutta se edellyttää silti yhteishaun tekemistä www.opintopolku.fi:ssä. Linjan esitteitä voit tilata tästä.  

Voit hakea, vaikka olisit saanut opiskelupaikan ammatillisesta koulutuksesta tai lukiosta.

 

Lisätietoja: Suvi Hautala, puh. 0400 432 348

email: suvi.hautala@opisto.info