TUVA

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

11.8.2022 – 25.5.2023

Peruskoulun jälkeiseen ns. nivelvaiheeseen sijoittuvassa valmentavassa koulutuksessa on erilaisia osia, joista valitaan kullekin nuorelle sopivat opinnot. Näin voidaan auttaa nuorta parhaiten, kun hän siirtyy jatko-opintoihin. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) yhdistää perusopetuksen lisäopetuksen (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi. 

Opiskelija saa opistolta kannettavan Chromebook -tietokoneen käyttöön heti lukukauden alussa! Opintojen päätyttyä koneen saa omaksi!

Tällä opintolinjalla:

  • Harjoittelet itsenäistä elämää ja saat korvaamatonta opetusta matkalla kohti unelma-ammattiasi.
  • Voit korottaa tai hankkia arvosanoja, jolloin jatkokoulutukseen pääsymahdollisuutesi paranevat ja saat tärkeitä lisäpisteitä yhteishakuun.
  • Saat lisäaikaa miettiä jatko-opintojasi: ammatilliseen koulutukseen vai lukioon.
  • Voit yhdistää opintosi ja harrastuksesi valitsemalla media,- taide-, tai musiikkipainotteisen suuntautumisvaihtoehdon.
  • Pääset osaksi opistomme hyvää yhteishenkeä ja tekemisen meininkiä.
  • Voit suorittaa opintoihin liittyen hygieniapassin. 

TUVA on sinulle kun

– olet oppivelvollinen ja tarvitset valmentavaa koulutusta
– olet keskeyttänyt ammatillisen tai lukiokoulutuksen
– olet peruskoulun päättänyt ja sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa
– haluat selkiinnyttää ajatuksiasi ammatinvalinnastasi.

Jokainen opiskelija opiskelee yhteistä koulutuksen osaa (opiskelu- ja urasuunnittelutaidot) ja sen lisäksi valinnaista koulutuksen osaa.

Pääsyvaatimukset

– hakijalla tulee olla perusopetuksen päättötodistus
– hakija ei ole suorittanut perusopetuksen jälkeistä tutkintoa tai valmentavaa koulutusta
– hakijalla on riittävä kielitaito TUVA-koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi

Keskeinen opetussisältö

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus perustuu alkukartoituksen jälkeen opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Tutkintoon valmentavan koulutuksen tavoitteena on
– tukea opiskelijan jatko-opintojen ja uran valintaa
– antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen
– selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintojen ja työelämään liittyvien toiveiden ja tavoitteiden suhteen
– vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto tai lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto.

Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja rakentaa erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja tutkintokielen taitoja, eri tiedonalojen tekstitaitoja sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja siten, että hänellä on riittävät edellytykset opiskella toisen asteen koulutuksessa.

Koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus tarkentaa jatko-opintopolkua, korottaa perusopetuksen arvosanoja, vahvistaa osaamista toisen asteen opintoihin ja aloittaa lukio-opintoja.

Valinnaiset opinnot

Valinnaisia opintoja, sekä ammatillisiin opintoihin valmentavia osia opiskelija voi valita opiston koulutustarjonnasta seuraavilta linjoilta:

– meikkitaiteilija

– mediataide-pelivisio

– kuvataide

– radiotoimittaja

– sometoimittaja

Opiskelija valitsee kyseisten linjojen tarjolla olevista kursseista ne, jotka hän haluaa koulutukseensa sisällyttää.

Kustannukset ja opintososiaaliset edut

Opetus, oppikirjat, opetusmateriaalit, asuminen ja ruokailut ovat maksuttomia. Opiskelija saa opintojen alussa käyttöönsä myös Chromebook -tietokoneen, jonka hän saa omakseen koulutuksen päättyessä. Opiskelijat asuvat kahden hengen huoneessa opiston asuntolassa. Ruokailuun kuuluvat aamupala, lounas ja päivällinen koulupäivinä. Kotimatkakustannuksista vastaa opiskelija itse. 

Hae yhteishaussa

Yhteishaku tehdään osoitteessa: www. opintopolku.fi. Opastamme ja ohjaamme sinua tekemään yhteishaun, soita tarvittaessa puh. 0400 432 348 tai 020 765 9230.

Suora haku voidaan tehdä myös sähköisesti opiston sivuilla hakulomakkeella. Voit myös tulostaa lomakkeen tästä tai tilata sen opistolta (puh. 020 765 9230), mutta se edellyttää silti yhteishaun tekemistä www.opintopolku.fi:ssä. Linjan esitteitä voit tilata tästä.

Voit hakea, vaikka olisit saanut opiskelupaikan ammatillisesta koulutuksesta tai lukiosta.

Lisätietoja: Anu Salmela, vs. linjanjohtaja, puh. 0400 432 348.

email: anu.salmela@opisto.info