Taide ja kulttuuri

Tule opiskelemaan taidetta!

Opiston taidelinjoilla voit opiskella esimerkiksi Graafista suunnittelua, Kuvataidetta, Mediataide-Pelivisiota, taidekoulu Art-Linessa eri tekniikoita tai vaikkapa  Radiotoimittajaksi . 

Mahdollisuudet ajanmukaiseen opiskeluun ja elämään ovat opistossamme huomattavan monipuoliset, teemme yhteistyötä lähikuntien ja Kauhajoen eri aikuisoppilaitosten ja mm. Helsingin Pop&Jazz-konservatorion sekä useiden yliopistojen kanssa voidaksemme palvella opiskelijoita mahdollisimman monipuolisesti ja osaavasti.

Opintolinjoilla opiskelu on päätoimista opiskelua ja oikeuttaa opintotukeen.

Taide ja kulttuuri koulutus

Taide ja kulttuurilinjat

Graafinen Suunnittelu

Taidekoulu - Art Line

Kuvataide

Radiotoimittaja

Mediataide - Pelivisio

Ajankohtaista