Mediataide - Pelivisio

Seuraava koulutus alkaa ja päättyy: 9.8.2021 – 20.5.2022

Voit hakea opintoihisi opintoseteliä, jos sellainen myönnetään täysimääräisenä, jää opintojen hinnaksi pienimmillään n. 400 €.
Opiskelijoilla on myös mahdollisuus maksuttomaan majoitukseen opistolla.
Lisää tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.

Mediataide-Pelivisio on pääosin virtuaalitodellisuuteen ja pelimaailmojen suunnitteluun, sekä liikkuvan kuvan tuottamiseen ja välineistön hallintaan keskittynyt opintosuunta. Koulutuksen jälkeen opiskelijan olisi ymmärrettävä kolmiulotteisen virtuaalimaailman, pelien suunnitteluprosessin, sekä liikkuvan kuvan perusteet, hallittava virtuaali- ja pelimaailmojen tekemiseen tarvittavat luovat perustaidot sekä pystyttävä soveltamaan niitä omalta osaltaan ryhmätyössä ja projekteissa.

Virtuaalitodellisuus koulutus

Opintosuunnalla on aloitettu yhtenä opintokokonaisuutena virtuaalitodellisuuskoulutus. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin virtuaalitodellisuusympäristöihin, opitaan luomaan niitä ja opitaan käyttämään virtuaalitodellisuusympäristöä yhtenä visuaalisen suunnittelun välineenä. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa todellisten tilanteiden simuloimisen, tekemällä oppimisen, se mahdollistaa luontevan tavan ohjata sovelluksia, kun käsien ja silmien liikettä voidaan käyttää kolmiulotteisessa maailmassa sovellusten ohjaamiseen.
Virtuaalitodellisuusympäristöjen ja -suunnittelun opiskelu kannattaa aloittaa juuri nyt. Virtuaalitodellisuus on todellinen tulevaisuuden ala, jonka arvioidaan mullistavan tavan käsitellä ja tehdä suunnittelutyötä. Virtuaalitodellisuus tulee todellakin luomaan uuden tavan käsitellä visuaalista suunnittelua.

Tee unista totta virtuaalitodellisuuden avulla! Digitaalinen maailma muuttuu käsinkosketeltavaksi silmien edessä. Nykytekniikalla voit hypätä tähtienvälisestä avaruudesta merenpohjaan, rakenteiden tai laitteiden sisään ja kokea tämän kaiken ympärilläsi. Virtuaalilasien avulla voit liikkua rakentamissasi maailmoissa vapaasti ja tarkastella ympäristöä vain päätä kääntämällä. Mediataide-Pelivision uusilla virtuaalitodellisuuteen keskittyvillä opintokokonaisuuksilla tutustutaan realististen 3D-maailmojen sekä peliympäristöjen kehittämiseen nykyaikaisilla työvälineillä; tietokoneohjelmilla ja virtuaalilaseilla. Linjan game-design viikkojaksoilla rakennetaan pelimaailmoja ja virtuaaliympäristöjä silmälläpitäen erityisesti niiden fotorealistisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Opinnot antavat sinulle vahvuudet nousta digitaalitekniikan aallonharjalle.

Virtuaalitodellisuus ei ole pelkästään hauskaa viihdettä, vaan sitä hyödynnetään nyt ja tulevaisuudessa monilla palvelujen, sekä teollisuuden aloilla, mm. opetuksessa, rakentamisessa, lääketieteessä ja ympäristösuunnittelussa. Käyttömahdollisuuksia on loputtomasti ja virtuaalitodellisuuden ympärille rakentuville palveluille povataankin lähitulevaisuudessa merkittäviä markkinoita.

Virtuaalitodellisuuden opetuksessa käytettäviä ohjelmia ja laitteita ovat: Autodesk 3Ds Max, Adobe Photoshop, Unreal Engine 4, Unreal editor sekä Oculus Rift VR-lasit

OPISKELUN TAVOITTEET

Koulutuksen jälkeen opiskelijan tulisi osata kuva-, väri- ja ääni- ilmaisun soveltamista ja niiden yhdistelmiä. Hän osaa käytössä olevat termit sekä niiden merkitykset. Opiskelijan tulisi myös hallita ohjelmistojen ja laitteistojen vuorovaikutteisuuden periaatteet ja hän on perehtynyt opiskelussaan erilaisten laite- ja ohjelmakokonaisuuksien käyttöön ja soveltamiseen. Hän osaa soveltaa kulloinkin käytössä olevia välineitä ja tekniikkaa osana kokonaisuutta ja hahmottaa omassa työssään eettisen vastuun. Opiskelija osaa myös

  • toimia osana kokonaisuutta suunnittelevaa luovaa työryhmää
  • koostaa kuva-, teksti- ja äänimateriaalia tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi
  • ymmärtää kuva-, ääni- ja graafisen ilmaisun tärkeimmät tietotekniset työmenetelmät
  • soveltaa erilaisia ohjelmistoja ja laitteistoja tarkoituksenmukaisella tavalla.

KESKEINEN OPISKELUSISÄLTÖ

Opit virtuaali- ja pelimaailmojen, sekä liikkuvan kuvan keskeiset tekniikat ja välineet. Linjalla tehdään erilaisia projekteja ja opiskellaan 3D suunnittelun, pelimaailmojen luomisen ja liikkuvan kuvan käsittelyä/editointia.

Opintoaineita ovat mm. värioppi ja sommittelu, valokuvaus, elokuva- ja videotyö, käsikirjoituksen perusteet, kuvaamisen perusteet , kuvaamisen alkeet, äänityksen, valaisun ja editoinnin perusteet, audiovisuaalisen viestinnän perusteet, game design, virtuaalimaailmojen ja ympäristöjen suunnittelu sekä liikkuminen virtuaalimaailmassa, suunnittelu ja käsikirjoittaminen, ohjelmointiympäristöt ja peliteoria, digitaalinen kuva ja ääni, animaatiotekniikat, multimedia ja verkkoviestintä. Koulutus pitää sisällään myös pelisuunnittelua ja -ohjelmointia, tietokonegrafiikkaa, -animaatiota, dramaturgiaa ja audio-videotekniikkaa. Lisäksi kuvaamme ja editoimme Musiikkilinjan opiskelijoiden kanssa yhteistyössä musiikkivideoita.

Opisto on eri oppilaitosverkostojen jäsen ja niinpä opiskelijalla on mahdollisuus ottaa lisäopintoja myös Opinlakeus-oppilaitoksista, Kauhajoen lukiosta ja aikuislukiosta.

Valinnaisiksi oppiaineiksi voit valita myös erilaisia lyhytkursseja tai vaikkapa approbatur-arvosanan suorittamisen avoimessa yliopistossa Kauhajoella.

OPINTOMAKSUT

Linjan opintomaksu on 2376 €/vuosi. Voit hakea opintoihisi opintoseteliä, jos sellainen myönnetään täysimääräisenä, jää opintojen hinnaksi pienimmillään n. 400 €. Opiskelijoilla on myös maksuton majoitus opistolla. Lisää tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.

HAKEMINEN

Mediataide-Pelivisio -opintosuuntaan haet tästä linkistä löytyvällä hakulomakkeella.
Linjan esitteitä voit tilata tästä.

Taide ja kulttuurilinjat

Graafinen Suunnittelu

Kuvataide

Mediataide - Pelivisio

Taidekoulu - Art Line

Radiotoimittaja

Meikkitaiteilija

Radiotoimittaja ll

Sometoimittaja