Mediataide - Pelivisio

 • Haku käynnissä 31.7.2024 saakka
 • Koulutus alkaa 14.8.2024
 • Koulutuksen kesto on valintasi mukaan joko 5 tai 10 kuukautta
 • Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen

Koulutus toteutetaan etä- ja lähiopetuksena.

Perusopintojen ja Syventävän jatkokoulutuksen kesto ja sisältö on suunniteltu niin, että opiskelu on mahdollista myös työmarkkinatuella.

Mediataide-Pelivisio linjalle voit nyt hakea

 • koko lukuvuoden mittaiseen 10 kk koulutukseen,
 • suorittaa syyslukukauden kestävät 5 kk koulutuksen perusopinnot, tai
 • osallistua kevätlukukauden kestävään 5 kk syventävään jatkokoulutukseen.

Elokuussa alkava koulutus antaa perustaidot audiovisuaaliseen viestintään, 3D-mallintamiseen sekä mallien teksturointiin. Koulutus jatkuu tammikuussa syventävänä jatkokoulutuksena, joka keskittyy enemmän animointiin, graafiseen ohjelmointiin sekä virtuaalimaailmoihin. Kevään aikana opiskelijat pääsevät myös toteuttamaan ryhmässä oman peli / virtuaaliprojektin, joka valmistuu testattavaksi lukukauden loppuun mennessä.

Hakiessasi koko lukuvuoden kestävään koulutuskokonaisuuteen, valitse hakuvaihtoehdoksi Mediataide-Pelivisio. Jos haet pelkästään syyslukukauden kestäviin perusopintoihin, tai kevätlukukauden mittaiseen syventävään jatkokoulutukseen, valitse nämä vaihtoehdot erikseen. Huomioi, että pelkästään syventäviin jatkokoulutuksen opintoihin hakiessa tulee sinulla olla jo aikaisempaa kokemusta 3D-mallintamisesta, teksturoinnista sekä Adobe-tuoteperheen ohjelmista. 

Perusopinnot:
14.8.2024 – 13.12.2024

Syventävä jatkokoulutus:
6.1.2025 – 23.5.2025

Mediataide-Pelivisio on 3D-visualisointiin, pelimaailmojen suunnitteluun, virtuaalitodellisuuteen sekä liikkuvan kuvan tuottamiseen ja välineistön hallintaan keskittynyt opintosuunta. Koulutuksen jälkeen opiskelijan olisi ymmärrettävä kolmiulotteisen virtuaalimaailman, pelien suunnitteluprosessin, sekä liikkuvan kuvan perusteet, hallittava virtuaali- ja pelimaailmojen tekemiseen tarvittavat luovat perustaidot sekä pystyttävä soveltamaan niitä omalta osaltaan ryhmätyössä ja projekteissa.

Opintosuunnalla on aloitettu yhtenä opintokokonaisuutena virtuaalitodellisuuskoulutus. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin virtuaalitodellisuusympäristöihin, opitaan luomaan niitä ja opitaan käyttämään virtuaalitodellisuusympäristöä yhtenä visuaalisen suunnittelun välineenä. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa todellisten tilanteiden simuloimisen, tekemällä oppimisen, se mahdollistaa luontevan tavan ohjata sovelluksia, kun käsien ja silmien liikettä voidaan käyttää kolmiulotteisessa maailmassa sovellusten ohjaamiseen.
Virtuaalitodellisuusympäristöjen ja -suunnittelun opiskelu kannattaa aloittaa juuri nyt. Virtuaalitodellisuus on todellinen tulevaisuuden ala, jonka arvioidaan mullistavan tavan käsitellä ja tehdä suunnittelutyötä. Virtuaalitodellisuus tulee todellakin luomaan uuden tavan käsitellä visuaalista suunnittelua.

Tee unista totta virtuaalitodellisuuden avulla! Digitaalinen maailma muuttuu käsinkosketeltavaksi silmien edessä. Nykytekniikalla voit hypätä tähtienvälisestä avaruudesta merenpohjaan, rakenteiden tai laitteiden sisään ja kokea tämän kaiken ympärilläsi. Virtuaalilasien avulla voit liikkua rakentamissasi maailmoissa vapaasti ja tarkastella ympäristöä vain päätä kääntämällä. Mediataide-Pelivision uusilla virtuaalitodellisuuteen keskittyvillä opintokokonaisuuksilla tutustutaan realististen 3D-maailmojen sekä peliympäristöjen kehittämiseen nykyaikaisilla työvälineillä; tietokoneohjelmilla ja virtuaalilaseilla. Linjan game-design viikkojaksoilla rakennetaan pelimaailmoja ja virtuaaliympäristöjä silmälläpitäen erityisesti niiden fotorealistisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Opinnot antavat sinulle vahvuudet nousta digitaalitekniikan aallonharjalle.

Virtuaalitodellisuus ei ole pelkästään hauskaa viihdettä, vaan sitä hyödynnetään nyt ja tulevaisuudessa monilla palvelujen, sekä teollisuuden aloilla, mm. opetuksessa, rakentamisessa, lääketieteessä ja ympäristösuunnittelussa. Käyttömahdollisuuksia on loputtomasti ja virtuaalitodellisuuden ympärille rakentuville palveluille povataankin lähitulevaisuudessa merkittäviä markkinoita.

Virtuaalitodellisuuden opetuksessa käytettäviä ohjelmia ja laitteita ovat: Autodesk 3Ds Max, Adobe Photoshop, Unreal Engine 4 / Unreal editor, QMixer sekä Oculus Rift VR-lasit

OPISKELUN TAVOITTEET

Koulutuksen jälkeen opiskelijan tulisi osata kuva-, väri- ja ääni- ilmaisun soveltamista ja niiden yhdistelmiä. Hän osaa käytössä olevat termit sekä niiden merkitykset. Opiskelijan tulisi myös hallita ohjelmistojen ja laitteistojen vuorovaikutteisuuden periaatteet ja hän on perehtynyt opiskelussaan erilaisten laite- ja ohjelmakokonaisuuksien käyttöön ja soveltamiseen. Hän osaa soveltaa kulloinkin käytössä olevia välineitä ja tekniikkaa osana kokonaisuutta ja hahmottaa omassa työssään eettisen vastuun. Opiskelija osaa myös

 • toimia osana kokonaisuutta suunnittelevaa luovaa työryhmää
 • koostaa kuva-, teksti- ja äänimateriaalia tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi
 • ymmärtää kuva-, ääni- ja graafisen ilmaisun tärkeimmät tietotekniset työmenetelmät
 • soveltaa erilaisia ohjelmistoja ja laitteistoja tarkoituksenmukaisella tavalla.

KESKEINEN OPISKELUSISÄLTÖ

Opit virtuaali- ja pelimaailmojen, sekä liikkuvan kuvan keskeiset tekniikat ja välineet. Linjalla tehdään erilaisia projekteja ja opiskellaan 3D suunnittelun, pelimaailmojen luomisen ja liikkuvan kuvan käsittelyä/editointia.

Opintoaineita ovat mm. värioppi ja sommittelu, valokuvaus, elokuva- ja videotyö, käsikirjoituksen perusteet, kuvaamisen perusteet , kuvaamisen alkeet, äänityksen, valaisun ja editoinnin perusteet, audiovisuaalisen viestinnän perusteet, game design, virtuaalimaailmojen ja ympäristöjen suunnittelu sekä liikkuminen virtuaalimaailmassa, suunnittelu ja käsikirjoittaminen, ohjelmointiympäristöt ja peliteoria, digitaalinen kuva ja ääni, animaatiotekniikat, multimedia ja verkkoviestintä. Koulutus pitää sisällään myös pelisuunnittelua ja -ohjelmointia, tietokonegrafiikkaa, -animaatiota, dramaturgiaa ja audio-videotekniikkaa. Lisäksi kuvaamme ja editoimme Musiikkilinjan opiskelijoiden kanssa yhteistyössä musiikkivideoita.

Opisto on eri oppilaitosverkostojen jäsen ja niinpä opiskelijalla on mahdollisuus ottaa lisäopintoja myös Opinlakeus-oppilaitoksista, Kauhajoen lukiosta ja aikuislukiosta.

Valinnaisiksi oppiaineiksi voit valita myös erilaisia lyhytkursseja tai vaikkapa approbatur-arvosanan suorittamisen avoimessa yliopistossa Kauhajoella.

OPINTOMAKSUT

Lisää tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä. Voit hakea opintoihisi opintoseteliä, jos sellainen myönnetään täysimääräisenä, jää opintojen hinnaksi pienimmillään n. 400 €.

HAKEMINEN

Mediataide-Pelivisio -opintosuuntaan haet tästä linkistä löytyvällä hakulomakkeella.
Linjan esitteitä voit tilata tästä.

JULKINEN LIIKENNE

Bussiliikenteen aikataulut opistolle voit tarkistaa tästä linkistä.

Taide ja kulttuurilinjat

Graafinen Suunnittelu

Kuvataide

Mediataide - Pelivisio

Taidekoulu - Art Line

Radiotoimittaja