Kauhajoen Opiston Blogi

Opistovuosi oppivelvollisille

Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan elokuussa 2021.

Oppivelvollisuusiän nosto koskee ensimmäisen kerran heitä, jotka tällä hetkellä käyvät peruskoulun 9.luokkaa. Kuluvana keväänä peruskoulunsa päättäviä nuoria koskee hakeutumisvelvoite, mikä tarkoittaa että he kaikki hakeutuvat toisen asteen koulutukseen yhteishaussa tai muulla tavoin. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai saa valmiiksi tutkinnon ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa.
 
Uudistus tuo mukanaan muutoksia myös opiston toimintaan. Koulutustarjontaamme kasvaa Opistovuosi oppivelvollisille -koulutuksella. Tähän alkavaan koulutukseen ei vielä hakeuduta yhteishaussa Opintopolun kautta, vaan toimittamalla hakemukset suoraan opistolle. Hakuaika kuitenkin käynnistyy samaan aikaan kuin 23.2. alkava yhteishaku, ja jatkuu normaalin yhteishaun päättymisen jälkeen jatkuvana hakuna.

Opistovuosi on yhden lukuvuoden mittainen kokonaisuus, jonka aikana opiskelija opiskelee kaikille yhteisiä opintoja, kuten:

  • vuorovaikutusta ja viestintää
  • matematiikkaa
  • opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja
  • arjen taitoja ja elämänhallintaa

Vapaasti valittavia ovat suuntautumisopinnot, jotka valitaan opiston eri linjojen tarjonnasta. Musiikin, pelialan sekä taiteen ja median opinnoista opiskelija valitsee itseään eniten kiinnostavan alan. Yhteisten opintojen lisäksi opiskellaan vuoden ajan muiden linjaopiskelijoiden mukana esimerkiksi kuvataidetta, graafista suunnittelua tai toimittajalta vaadittavia taitoja.

Kauhajoen Opiston opiskelijoita

Opistovuosi sopii peruskoulun päättäville nuorille, joiden tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä avoinna. Vuoden aikana käydään läpi paljon itsetuntemukseen liittyviä asioita, etsitään yhdessä keinoja oman polun löytymiseksi ja valmistaudutaan toisen asteen opintoihin. Konkreettista jeesiä saa myös toisen asteen haun tekemiseen. Toisin kuin Kymppiluokalla, tässä kokonaisuudessa ei koroteta peruskoulun arvosanoja. Suorittamispakko ei huohota niskaan, eikä Opistovuoden aikana kukaan pääse tippumaan kelkasta. Meidän tärkein tehtävämme on tarjota nuorelle mahdollisuus löytää jokaisen oma juttu.
Koulutus on oppivelvollisille maksuton, ja se sisältää opetuksen lisäksi sekä asumisen että ruokailut opistossa.

Opistovuosi sopii erityisesti nuorille, jotka:

  • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissakaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
  • haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
  • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
  • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
  • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion


Oppivelvollisille suunnatun koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Kansanopisto-opinnot tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina. Oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Picture of admin

admin

Ajankohtaista