Ajankohtaista

Opistovuosi Oppivelvollisille

Opiskelijat suunnittelemassa

Kauhajoen opiston Opistovuosi Oppivelvollisille -koulutuslinja käynnistyy elokuussa 2021.

Oppivelvollisuusikä on noussut koskettamaan kaikkia alle 18-vuotiaita, ensimmäinen kokonainen ikäluokka tämän uudistuksen piirissä on nykyinen yhdeksännen luokan päättävä ikäryhmä.

Koulutus on lukuvuoden mittainen ja sisältää sekä opiston linjakohtaisia suuntautumisopintoja että yhteisiä opintoja.

Voit panostaa omaan harrastukseesi tai intohimoosi valitsemalla musiikin, pelialan, taiteen tai median opinnot. Osallistut linjan tasokkaaseen opetukseen ja saat keskittyä omaan alaasi, ohessa opiskelet kaikille yhteisiä opintoja! 

Yhteisiin opintoihin sisältyy erilaisia kokonaisuuksia, esim. vuorovaikutusta ja viestintää, matematiikkaa, opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja sekä arjen taitoja ja elämänhallintaa. Mukana on myös paljon muita itsetuntemukseen liittyviä asioita, joiden avulla saat tulevaisuudensuunnitelmasi selkeämmiksi ja helpommin tavoitettaviksi. 

Opistovuosi Oppivelvollisille on maksuton, ja sisältää opetuksen lisäksi sekä asumisen että ruokailut opistossa. Saat myös ohjausta toisen asteen hakuun opistovuoden aikana.

Kenelle koulutus sopii?

Kansanopiston koulutus sopii peruskoulun päättäneelle nuorelle valmistautumisessa toisen asteen koulutukseen ja etsiessä omaa elämänpolkuaan. 

Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka

 • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
 • kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
 • haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
 • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
 • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
 • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion

Oppivelvollisille suunnatun koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Kansanopisto-opinnot tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina. Oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Mitä kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus tarjoaa?

Koulutus koostuu oman kiinnostuksen mukaan valittavista suuntautumisopinnoista sekä yhteisistä sisällöistä .

Kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutuksen sisällöistä suuri osa on suuntautumisopintoja, joita nuori voi valita oman mielenkiintonsa mukaan. Kansanopistojen tarjonta vaihtelee opistoittain. Kauhajoen opistolla suuntautumisopinnoiksi  voi valita musiikin, taiteen, median tai pelialan

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ja niiden vähimmäisopintopistemäärät:

 • Valinnaiset suuntautumisopinnot (max 29 op)
 • Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 op)
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (vähintään 4 op)
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 op)
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (vähintään 4 op)
 • Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 op)
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op)

Kansanopisto on kokonaisvaltainen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, sillä kansanopistossa on mahdollista myös asua opiskelun ajan. Opiskelu, ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa.

Löydät Opistovuosi oppivelvollisille -koulutukset kansanopistokoulutusten hakukoneesta kevään 2021 aikana.

Hae kansanopiston oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen ottamalla yhteyttä suoraan koulutusta järjestävään kansanopistoon.Lähteet: Kansanopistoyhdistyksen verkkosivut, www.kansanopistot.fi ja Kauhajoen opisto

Picture of admin

admin

Ajankohtaista