Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10§
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
 
Laadittu 4.5.2018
 
1. Rekisterinpitäjä
Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry
Kauhajoen evankelinen opisto
Y-tunnus 0208805-0
 
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yhteyshenkilö: Tuula Majamäki, kanslisti
Järvikyläntie 92
61850  KAUHAJOKI AS
keo(ät)keo.fi
Puh. 020 7659230
 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Kauhajoen evankelisen opiston opintolinjojen, kurssien ja avoimen yliopiston opiskelijoiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Opisto toimii myös majoitus- ja tilapalvelujen tarjoajana, jolloin majoittujien ja tilavuokraajien henkilötiedot kerätään laskutusta varten.
 
4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:
  • Nimi, henkilötunnus
  • Osoitetiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Opintolinja/kurssin nimi/AY
  • Opintojen aloitus- ja lopetusajankohta
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot. Henkilötietoja kerätään opintolinjalle, kurssille tai avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittauduttaessa.
 
6. Tietojen luovutus ja siirto
Opiskelijoiden, majoittujien ja tilavuokraajien henkilö- ja osoitetietoja siirretään erillisen sopimuksen mukaisesti tilitoimisto Tilicenter Oy:lle laskutusta varten. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa myös Visma Financial Solutions Oy:lle laskujen perintätoimia varten. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
7. Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan kun on tarpeen käyttötarkoituksen kannalta tai kun rekisteröity pyytää poistamaan tiedot, jolloin rekisterinpitäjä poistaa kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä.
 
8. Rekisterin suojaus
Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.
 
9. Rekisteritietojen tarkastaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tietojen tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
 
10. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta.