Kauhajoen Opiston Blogi

Yhteishaku 2022 -mukana KEO:n Tuva ja Opistovuosi

Yhteishaku lähestyy. Haku peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin on nuoren elämän ensimmäinen itsenäinen ja iso päätös. Osalle peruskoulun päättävistä tapahtuma aiheuttaa helpotusta, innostusta ja odottavaa tunnelmaa. Toisilla puolestaan hakuun liittyy epävarmuutta, jännitystä ja stressiä.

Entä jos ei tiedä ollenkaan mihin hakea? Usein kuultu ohje hakeutua itseä kiinnostavalle alalle on omiaan lisäämään ahdistusta, ellei nuori tiedä mikä oikeastaan kiinnostaa.

Haittaako, jos into valittua alaa kohtaan hiipuu pian koulutuksen aloittamisen jälkeen? Mitä jos huomaakin tehneensä väärän valinnan, eikä aloitettu koulutus tunnukaan omalta? Entä jos palo tiettyä alaa kohtaan löytyy, mutta nuori tarvitsee vielä valmiuksien vahvistamista? Tai vastaavasti nuori suhtautuu intohimoisesti itselleen tärkeään alaan, kuten musiikkiin tai taiteeseen, ja haluaisi keskittyä siihen kokopäiväisesti?

Liikaa paineita tulevaisuuden ammatinvalinnasta ei pitäisi ottaa. Yhteishaun tietotulvassa, johon joskus liittyy myös ulkopuolelta tulevaa tahallista tai tahatonta painostusta, saattaa olla paikallaan pysähtyä hengähtämään. On tilanteita, kun nuori tarvitsee yksinkertaisesti aikaa selkiyttääkseen ajatuksiaan. Jokainen löytää oman paikkansa ja alansa ennemmin tai myöhemmin. Kannattaa olla utelias, sillä on vaihtoehtoja, jotka eivät aina ole niitä ilmeisimpiä.

Meillä Kauhajoen opistolla löytyy hyvin varteenotettavaa ja mielenkiintoista koulutusta yhteishakua silmällä pitäen. Tuva (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus) ja Opistovuosi oppivelvollisille ovat lukuvuoden mittaisia koulutuksia peruskoulunsa päättäville ja muille ilman toisen asteen tutkintoa oleville. Näissä koulutuksissa opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus rakentaa merkityksellinen kokonaisuus tukemaan tulevia valintoja. Opiskelija saa rauhassa kokeilla eri vaihtoehtoja, ja hakea varmuutta oman suunnan löytymiseen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tuva – tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Tuva on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille ja muille ilman toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Oppija saattaa tarvita esimerkiksi suomen kielen osaamisen tai elämänhallinnan taitojen vahvistamista.

Tuvan tavoitteena on vahvistaa opiskelijan valmiuksia hakeutua lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

Koulutuksen kesto on enintään yksi lukuvuosi, ja se sisältää kaikille yhteiset sekä valinnaiset koulutuksen osat. Kaikille yhteisen osan lisäksi opiskelija valitsee lukuvuoden sisällöt omien tavoitteiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. 

Osien laaja vaihteluväli (1-30 ov) mahdollistaa opintojen suunnittelemisen opiskelijan tarpeita mahdollisimman hyvin vastaaviksi.

Valinnaisia opintoja, sekä ammatillisiin opintoihin valmentavia osia opiskelija voi valita opiston koulutustarjonnasta seuraavilta linjoilta:

–          meikkitaiteilija

–          mediataide-pelivisio

–          kuvataide

–          radiotoimittaja

Valinnaisten osien kohdalla (Ammatillisen koulutuksen opinnot ja lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen) teemme lisäksi yhteistyötä lähikuntien sekä Kauhajoen eri oppilaitosten ja mm. Helsingin Pop&Jazz-konservatorion, Stadin ammatti- ja aikuisopiston sekä useiden yliopistojen kanssa.

Musiikki koulutus

Opistovuosi oppivelvollisille

Opistovuosi oppivelvollisille on tarkoitettu peruskoulun päättäville nuorille. Opistovuoden aikana opiskellaan linjaopiskelijana opiston tarjonnasta löytyvällä opintolinjalla. Linjaopintojen lisäksi koulutukseen kuuluvat kaikille yhteiset osaamiskokonaisuudet.

Esim.

·         Suuntautumisopinnot (max 29 op) vapaavalintaisesti seuraavilla linjoilla

 • Kuvataide
 • Meikkitaide
 • Radiotoimittaja
 • Sometoimittaja
 • Mediataide-Pelivisio
 • Musiikki
 • Liikunta

·         Kaikille yhteiset osaamiskokonaisuudet (min 24 op)

 • Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 op)
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (vähintään 4 op)
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 op)
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (vähintään 4 op)
 • Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 op)
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op)

Opistovuoden aikana opiskelija voi halutessaan myös korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja.

Opiskelu, ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia näissä oppivelvollisille suunnatuissa koulutuksessa.

Koulutuksiin haetaan ensisijaisesti Opintopolun kautta Yhteishaun aikana 22.2.-22.3.2022.

Tuva ja Opistovuosi oppivelvollisille koulutusten avulla mahdollistetaan se, että jokainen vielä valintojensa suhteen epävarma nuori löytää suunnan, johon elämäänsä haluaa viedä. Nuori ratkaisee oman elämänsä haasteita ja rakentaa omien toiveidensa ja taipumustensa mukaista tulevaisuutta ohjatusti ja tuetusti.

Picture of Anu Salmela

Anu Salmela

Ajankohtaista